۰

تجهیزات استخر

مجموعه وسایل جانبی استخر یا مکمل و وابسته به آن که استفاده از  استخر را آسان کرده و یا موجب رفاه افراد حاضر در محوطه استخر می شود را تجهیزات استخر می گویند. این لوازم و تجهیزات در زمینه دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب، تامین فشار و گردش آب، گرمایش و رطوبت گیری از محل سالن استخر و جکوزی تا تجهیزات و لوازم جانبی از قبیل چراغ استخر، تخت، سایبان، دایو و ... را شامل می گردند.