۰

تخته و بشکه

براي گچ کاري و کار در ارتفاع در داخل ساختمان معمولا از بشکه و تخته چوبي استفاده مي کنند و براي ثابت کردن آن از آجر و سنگ و گچ استفاده مي کنند. تخته بنایی از جنس چوب درختان بسیار محکم و تنومند تهیه می شود. تخته در مکان هایی که دسترسی و جا به جایی نفر درعرض و ارتفاع مقدور نباشد، استفاده می شود. به این ترتیب که دو سر آنرا روی داربست یا بر روی بشکه قرار می دهند و در گچ کاری، سیمان کاری، سنگ کاری و… کاربرد دارد. تخته های بنایی را با اندازه عرض آنها نامگذاری می کنند که در ۴ سایز ۳۰، ۲۸، ۲۵ و ۲۲ سانتی متری موجود می باشد. بشکه های بنایی در واقع پایه هایی هستند برای قرار دادن تخته بنایی که در بعضی از مواقع نیز برای تهیه دوغاب سیمان جهت کاشی کاری استفاده می شود.