۰

تصفیه استخر و جکوزی

فیلتراسیون آب استخر و جکوزی یکی از کار های مهمی است که در راستای نظافت آب مصرفی آنان می شود. این کار که عملی است کاملا فیزیکی (از هیچگونه عمل یا ماده ی شیمیایی در آن استفاده نمی شود) در این عمل آب مصرفی استخر و جکوزی از صافی یا فیلتر هایی گذرانده می شود تا جامدات درون آب و در برخی موارد باکتری های موجود در آن از آب جدا شود. فیلتر های آب استخر و جکوزی انواع مختلفی با مزایای متفاوتی را شامل می شوند.