۰

تهویه استخر

یکی از سیستم هایی که در تمامی استخر ها اعم از سرپوشیده ، رو باز ، قهرمانی و... مطرح است قطعا سیستم تهویه مطبوع می باشد. سیستم تهویه مطبوع استخر وظایف مهم و گسترده ی زیادی از جمله کنترل دمای محیط و کنترل میزان رطوبت موجود در هوا دارد. از مزایای استفاده از این سیستم ها که شامل انواع هواکش و فن و ... است می توان به امکان استفاده از استخر در شرایط آب و هوایی مختلف ، ایجاد هوا و رطوبت مناسب برای فعالیت و تنفس مطبوع کاربران و عدم رسیدن آسیب به سازه ها بر اثر مجاورت با رطوبت زیاد اشاره کرد.