۰
مقایسه
کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال گلچین سایز 60 در62

کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال گلچین سایز 60 در62
گلچین

مشخصات فنی نوع : ایرانی - عمق کاسه : گود - ابعاد : 60 ×50 cm - سیستم تخلیه : گردابی - آکس تخلیه : 250 میلیمتر - رنگ : استیل - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : عدم شکست و آسیب دیدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه / عدم نشت آب و عایق کاری بهینه / عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استیل

به زودی

مقایسه
کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال رزگلد گلچین سایز 60 در50

کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال رزگلد گلچین سایز 60 در50
گلچین

مشخصات فنی نوع : ایرانی - عمق کاسه : گود - ابعاد : 60 ×50 cm - سیستم تخلیه : گردابی - آکس تخلیه : 250 میلیمتر - رنگ : رزگلد - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : عدم شکست و آسیب دیدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه / عدم نشت آب و عایق کاری بهینه / عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استیل

به زودی

مقایسه
کاسه توالت ایرانی استنلس استیل گلچین آنتی باکتریال سیاه قلم سایز 60 در50

کاسه توالت ایرانی استنلس استیل گلچین آنتی باکتریال سیاه قلم سایز 60 در50
گلچین

مشخصات فنی نوع : ایرانی - عمق کاسه : گود - ابعاد : 60 ×50 cm - سیستم تخلیه : گردابی - آکس تخلیه : 250 میلیمتر - رنگ : سیاه قلم - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : عدم شکست و آسیب دیدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه / عدم نشت آب و عایق کاری بهینه / عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استیل

به زودی

مقایسه
کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال رنگی گلچین سایز 60 در50

کاسه توالت ایرانی استنلس استیل آنتی باکتریال رنگی گلچین سایز 60 در50
گلچین

مشخصات فنی نوع : ایرانی - عمق کاسه : گود - ابعاد : 60 ×50 cm - سیستم تخلیه : گردابی - آکس تخلیه : 250 میلیمتر - رنگ : رنگی - آرام بند - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : عدم شکست و آسیب دیدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه / عدم نشت آب و عایق کاری بهینه / عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استیل

به زودی

مقایسه
کاسه توالت ایرانی استنلس استیل گلچین آنتی باکتریال سایز60در50

کاسه توالت ایرانی استنلس استیل گلچین آنتی باکتریال سایز60در50
گلچین

مشخصات فنی نوع : ایرانی - عمق کاسه : گود - ابعاد : 60 ×50 cm - سیستم تخلیه : گردابی - آکس تخلیه : 250 میلیمتر - رنگ : استیل - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : عدم شکست و آسیب دیدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه / عدم نشت آب و عایق کاری بهینه / عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استیل

به زودی