۰

تیرآهن

تیر آهن یکی از مهم ترین و اساسی ترین پروفیل‌های ساختمانی است که اکثر کارخانه‌ها و پروژه‌های صنعتی از آن استفاده می‌کنند. تیرآهن ها بر اساس نسبت بال‌ها و عرض آن‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. تیر آهن به سه صورت معمولی IPE (استاندارد اروپا و ایران )،INP (استاندارد چین و روسیه) و IPB (بال پهن) وجود دارد. تیرآهن IPE و INP به ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. ‌کاهش مصرف آهن، افزایش استحکام سازه، کاهش سطح مقطع سازه، یک نواختی و کاهش خطای انسانی، سرعت بخشیدن به پروژه از ویژگی های تیرآهن می باشد. کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها استفاده می شود.