۰
مقایسه
جدول فانتزی طرح مدادی  ارتفاع  12.5 کیان برنا

جدول فانتزی طرح مدادی ارتفاع 12.5 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*12.5*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح مدادی ارتفاع 30 کیان برنا

جدول فانتزی طرح مدادی ارتفاع 30 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*20*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح مدادی ارتفاع 20 کیان برنا

جدول فانتزی طرح مدادی ارتفاع 20 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*30*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
دوردرختی طرح کاسپین (ست) کیان برنا

دوردرختی طرح کاسپین (ست) کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دور درختی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 8*80*80 - وزن : 80 کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
دوردرختی طرح گلبرگ (ست) کیان برنا

دوردرختی طرح گلبرگ (ست) کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دور درختی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 8*60*60 - وزن : 60 کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح گلدان کیان برنا

جدول فانتزی طرح گلدان کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*45*35 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح ساده کیان برنا

جدول فانتزی طرح ساده کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*30*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح آبشار کیان برنا

جدول فانتزی طرح آبشار کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*45*40 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح فروهر کیان برنا

جدول فانتزی طرح فروهر کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*35*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح رومی کیان برنا

جدول فانتزی طرح رومی کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*35*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح مدادی کیان برنا

جدول فانتزی طرح مدادی کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*30*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح هخامنشی کیان برنا

جدول فانتزی طرح هخامنشی کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*35*50 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول فانتزی طرح محرابی کیان برنا

جدول فانتزی طرح محرابی کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دورباغچه ای - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 7*30*45 - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه
جدول بتنی 60 کیان برنا

جدول بتنی 60 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 15*60*50 - وزن : 125 کیلوگرم

۱۶,۴۰۰ تومان

مقایسه
جدول بتنی 50 کیان برنا

جدول بتنی 50 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 15*50*50 - وزن : 85 کیلوگرم

۱۳,۴۰۰ تومان

مقایسه
جدول بتنی 40 کیان برنا

جدول بتنی 40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 15*40*50 - وزن : 65 کیلوگرم

۱۱,۴۰۰ تومان

مقایسه
جدول بتنی 30 کیان برنا

جدول بتنی 30 کیان برنا

مشخصات فنی نوع : کتابی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 10*30*50 - وزن : 35 کیلوگرم

۸,۴۰۰ تومان

نرده بتنی طرح صراحی کیان برنا

نرده بتنی طرح صراحی کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : نرده - طول : 98 سانتیمتر - ارتفاع : 65 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 36 کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح جنگلی کیان برنا

نرده بتنی طرح جنگلی کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 93 سانتیمتر - ارتفاع : 55 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 23 کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح آبنوس کیان برنا

نرده بتنی طرح آبنوس کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 98 سانتیمتر - ارتفاع : 70 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 31 کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح زمرد کیان برنا

نرده بتنی طرح زمرد کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 55 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 26 کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح حصار کیان برنا

نرده بتنی طرح حصار کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 90 سانتیمتر - ارتفاع : 48 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 28 کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح المپیک کیان برنا

نرده بتنی طرح المپیک کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 55 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 26 کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نرده بتنی طرح حصیری کیان برنا

نرده بتنی طرح حصیری کیان برنا

ویژگی های فنی نوع سازه : بتنی - طول : 83 سانتیمتر - ارتفاع : 55 سانتیمتر - رنگ : سفید - وزن : 26 کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

جدول و نرده

جدول گذاری و آبروسازی به منظور تقسیم محوطه به خیابان‌های اصلی و فرعی، پیاده‌روها، فضاهای سبز و بالاخره جمع آوری سطحی صورت می‌گیرد. امروزه طراحی و اجرای تمامی عناصر دکوراسیون فضای باز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از المان های دکوراسیون فضای باز جدول است که بطور کلی وظیفه جداسازی، مرزبندی بین فضای سبز و کشت گیاهان و حریم پیاده رو یا دیگر مناطق را دارد. انتخاب درست رنگ و طرح و جنس جدول می تواند تاثیر زیادی بر جلوه کلی فضای باز مورد نظر بگذارد.