۰

جعبه رویزیون

این سیستم (جعبه رویزیون) که مربوط به تعمیر کار یا سرویس کار می باشد کمک می کند که حین تعمیرات، شستی های داخل و بیرون از کار افتاده و فقط از روی کابین قابل کنترل باشد. در سیستم رویزیون، دو شستی وظیفه حرکت را بر عهده دارند یکی جهت بالا و دیگری پایین. در این سیستم آسانسور با سرعت کم حرکت می کند تا تعمیر کار امنیت بیشتری داشته باشد. در روی نمایشگر (r) یا (out of service) دیده می شود. جهت تعمیرات داخل چاهک، سنسورها، تعویض سیم کشی، آچار کشی ریل وزنه، ریل کابین و ... کاربرد دارد.