جعبه مینیاتوری

یکی از مهمترین تجهیزات برقی در ساختمان جعبه فیوز مینیاتوری است که  سر خط همه مصرف کننده ها به آن منتهی می شود و در واقع می توان آن را تامین کننده برق تمامی واحدهای مسکونی یک ساختمان دانست که در مقابل جریان اضافه حساس می باشند و به سرعت مدار را قطع می کنند و به عبارتی این فیوز ها نسبت به تحمل جریان اولیه و اضافه بار سریعاً عکس العمل نشان می دهند و برق را قطع می کنند. این جعبه فیوزها در دو نوع جعبه فیوز مینیاتوری توکار و جعبه فیوز مینیاتوری روکار تولید می شوند.