۰

جک درب پارکینگ

جک ها یکی از اساسی ترین ابزار درب بازکن های اتوماتیک هستند. جک ها که انواع مختلفی دارند بازوهایی هستند که با دریافت فرمان از سیستم درب بازکن انرژی الکتریکی دریافتی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و با به حرکت در آوردن بازوها یا هرگونه دیگری از مکانیزم حرکتی خود، موجب باز شدن درب می شود. امروزه بیشتر درب های پارکینگ های اماکن عمومی، خصوصی و منزل ها دارای سیستم های اتوماتیک است. یکی از انواع متنوع درب های اتوماتیک، جک پارکینگی می باشد. جک برقی پارکینگ، برای درب های تک لنگه و دو لنگه (با ابعاد، وزن و ترددهای مختلف) مناسب است.