۰

جک

از جک های فلزی جهت استقرار قالب کف تیر ها و سقف ها، به عنوان شمع استفاده می شود که دارای اشکال و ابعاد مختلفی هستند. جهت کفراژ بندی های معمولی در اجرای انواع سقف های تیرچه بلوک و دال ها می توان از جک ها سقفی استفاده نمود. این جک ها توان باربری ۱/۵ تن را دارا می باشد و به صورت استاندارد در ارتفاع ۳/۵ متری طراحی و تولید می گردند.