۰

حیاطی

 درب حیاط به عنوان دریچه ای برای ورود و خروج از منزل است. این درب تاثیر بسزایی در زیبایی نما دارد و جز اولین بخش های نما است که در نگاه اول دیده می شود. در صورتی که به کیفیت بصری و عملکردی ساختمان خود اهمیت می دهید، ناچارا باید به درب ورودی اعم از درب حیاط و یا درب پارکینگ ودرب نفررو هم بپردازید. این درب ورودی است که تردد شما را میسر می سازد و ممنوعیت ورود غریبه ها را اعمال می کند. به تبع این حقیقت، حسن انجام وظیفه و ظاهر درب ورودی ساختمان شما عنصری مهم است.