۰

خانه سبز

منشأ ساختمان سبز فرایندی است برای احداث ساختمان‌های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی. هدف فعالیت ساختمان‌سازی سبز کاهش تأثیرات زیست‌ محیطی ساختمان‌ها می‌باشد. در ساختمان‌های سبز مهمترین مساله، تضمین و تامین سلامت جسمی و روحی انسان‌هاست. ساختمان‌سازی سبز به طور آشكاری اثرات كوتاه‌ مدت و بلند مدت منفی زیست محیطی را كاهش می‌دهد. یکی از مهمترین اهداف ساختمان سبز کاهش مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی، الکتریکی و همچنین افزایش بازده انرژی ساختمان است. یک ساختمان سبز، از انرژی کم‌تر استفاده می‌کند، از آب و منابع طبیعی کمتر استفاده می‌کند، تلفات و ضایعات کم‌تری را پدید می‌آورد، برای مردم داخل ساختمان فضای سالم تری را فراهم می‌آورد و از مواد سمی تهی است. به علاوه، یک ساختمان سبز یک جریان تهویه طبیعی برای دستیابی به هوای تازه ایجاد می‌کند و در آن گردش هوا بهتر انجام می‌شود.