خانه سبز و هوشمند

منشأ ساختمان سبز فرایندی است برای احداث ساختمان‌های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی. هدف فعالیت ساختمان‌سازی سبز کاهش تأثیرات زیست‌ محیطی ساختمان‌ها می‌باشد. در ساختمان‌های سبز مهمترین مساله، تضمین و تامین سلامت جسمی و روحی انسان‌هاست. ساختمان‌سازی سبز به طور آشكاری اثرات كوتاه‌ مدت و بلند مدت منفی زیست محیطی را كاهش می‌دهد. یکی از مهمترین اهداف ساختمان سبز کاهش مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی، الکتریکی و همچنین افزایش بازده انرژی ساختمان است. یک ساختمان سبز، از انرژی کم‌تر استفاده می‌کند، از آب و منابع طبیعی کمتر استفاده می‌کند، تلفات و ضایعات کم‌تری را پدید می‌آورد، برای مردم داخل ساختمان فضای سالم تری را فراهم می‌آورد و از مواد سمی تهی است. به علاوه، یک ساختمان سبز یک جریان تهویه طبیعی برای دستیابی به هوای تازه ایجاد می‌کند و در آن گردش هوا بهتر انجام می‌شود.

سیستم مدیریت ساختمان یا بی‌اِم‌اِس (Building Management System) که گاهی با عنوان سیستم اتوماسیون ساختمان نیز شناخته می‌شود، یک سامانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان (مانند تهویه، روشنایی، سیستم قدرت، سامانهٔ آتش‌نشانی و ایمنی) در داخل ساختمان‌ها نصب می‌شود. وظيفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و درشرایط بهينه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد. از جهت پياده سازی سيستم نيز این ساختار مزایای زیادی دارد می تواند تلفيقی از بخشهای مختلف اتوماسيون (روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، کنترل تردد و …) را در یک سيستم جمع نماید به گونه ای که به سادگی قابليت تبادل اطلاعات بين آنها وجود داشته باشد . طراحی سيستم بر طبق ساختار ذکر شده در هر ساختمان با توجه به نيازهای آن ساختمان قابل تعریف می باشد. به عنوان مثال در ساختمانهایی که کاربری عمومی دارند مثل ساختمانهای اداره های دولتی و یا خصوصی و یا برجهای تجاری و اداری و یا حتی مدارس توجه اصلی به صرفه جویی در مصرف انرژی در درجه اول، کنترل تردد و سيستم های امنيتی در درجه دوم و کنترل روشنایی و نوردهی فضاهای داخلی در درجه سوم می باشد. در مورد هتل ها نيز بحث صرفه جویی در انرژی، کنترل تردد و نورپردازی بسيار قابل توجه می باشند.