۰
مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322W سفید

مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322W سفید
فاردکور

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : قطر سایز بزرگ 30CM / قطر سایز متوسط 20CM/ قطر سایز کوچیک 15CM

۳۸۷,۰۰۰ تومان

مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322A طلایی

مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322A طلایی
فاردکور

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : قطر سایز بزرگ 30CM / قطر سایز متوسط 20CM/ قطر سایز کوچیک 15CM

۳۸۷,۰۰۰ تومان

مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322T طوسی

مجموعه 3 عددی آینه فاردکور مدل 115/322T طوسی
فاردکور

مشخصات فنی نوع : دکوراتیو - ابعاد : قطر سایز بزرگ 30CM / قطر سایز متوسط 20CM/ قطر سایز کوچیک 15CM

۳۸۷,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل HA10 کروم

آباژور رومیزی فاردکور مدل HA10 کروم
فاردکور

مشخصات کلی نوع : ایستاده
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۳۷۵,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده فاردکور مدل 14/4 طوسی

آباژور ایستاده فاردکور مدل 14/4 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : ایستاده - ارتفاع آباژور با شید : 160 سانتیمتر
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۹۰۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 7/7 آنتیک

آباژور رومیزی فاردکور مدل 7/7 آنتیک
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 55CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۵۷۷,۵۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 14/4 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 14/4 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 50CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 500 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 500 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 40CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۳۰۷,۵۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 505 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 505 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 40CM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۵۶۲,۵۰۰ تومان

ساعت فاردکور مدل 1173 طوسی

ساعت فاردکور مدل 1173 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : دیواری - ابعاد : 50CM
مشخصات فنی تکنولوژی ساخت : الکترونیکی (کوارتز) - منبع انرژی : باتری

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت فاردکور مدل 1108 طوسی

ساعت فاردکور مدل 1108 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : دیواری - ابعاد : 80CM
مشخصات فنی تکنولوژی ساخت : الکترونیکی (کوارتز) - منبع انرژی : باتری

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی فاردکور مدل 501 طوسی

آباژور رومیزی فاردکور مدل 501 طوسی
فاردکور

مشخصات کلی نوع : رومیزی - ابعاد : 30CCM
مشخصات فنی منبع تغذیه : برق شهر

۲۹۲,۵۰۰ تومان

لوستر 6 شاخه فاردکور مدل 1090T

لوستر 6 شاخه فاردکور مدل 1090T
فاردکور

مشخصات کلی نوع : سقفی - نوع سرپیچ : E14

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۲۲۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۲۲۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۲۲۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۲۲۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۲۲۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳۴۷,۷۵۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - پایه - زیر گلدانی

۳۴۷,۷۵۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 50 سانتیمتر - عرض : 56 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۳۱,۹۲۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 318 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 50 سانتیمتر - عرض : 56 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۳۱,۹۲۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 42 سانتیمتر - عرض : 46 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰۶,۷۳۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 317 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 42 سانتیمتر - عرض : 46 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰۶,۷۳۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۷۰,۵۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۷۳,۳۲۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 28 سانتیمتر - عرض : 33.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۴۳,۸۱۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 315 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 28 سانتیمتر - عرض : 33.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۴۳,۸۱۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳۱,۹۸۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 314 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۳۱,۹۸۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 22 سانتیمتر - عرض : 25 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۳,۵۳۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 313 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 22 سانتیمتر - عرض : 25 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۳,۵۳۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سبز

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 319 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 64 سانتیمتر - عرض : 63 ساتیمنتر - زیر گلدانی

به زودی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سرخابی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 316 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - زیر گلدانی

به زودی

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 70 - ابعاد : 70*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گلف - ابعاد : 70*85 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : طهران - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 3 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 80 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 70 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مستطیل - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : باتیس - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

ناموجود