۰

داخلی داپلر

یکی از متداول ترین سنسورهایی که امروزه در خانه هوشمند به عنوان سیستمهای اعلام سرقت مورد استفاده قرار می گیرد سنسورحرکتی Motion Sensor می باشند که امروزه با اسامی گوناگون از جمله سنسور حرکتی، چشمی، رادار، PIR و … می توان آنها را در بازار یافت. این سنسورها به خاطر دید وسیع و پروسسی که در محیط انجام می دهند امروزه به یکی از اجزاء اصلی سیستمهای اعلام سرقت در خانه های هوشمند تبدیل شده اند به طوری که بیشتر شرکتها در اکثر پروژه های اعلام سرقت خود از این سنسورها استفاده می کنند. برای رسیدن به امکانات و اهداف خانه هوشمند نیازمند وجود انواع حساسه (سنسور) می باشیم تا با گرفتن اطلاعات از این حساسه ها درک بهتری از وضعیت کنونی خانه و یا بنا داشته باشیم و بتوانیم از این اطلاعات به منظور پیش بینی وضعیت آتی استفاده کنیم. در واقع مدیریت یک ساختمان بدون وجود حساسه های مختلف غیر ممکن خواهد بود.