۰

درب

درب

درب ها دارای کاربردهای فراوانی هستند. اغلب درب ها مکانیزم قفل گذاری دارند تا اطمینان حاصل شود که تنها برخی از افراد می توانند آن را باز کنند. درب ها می توانند زنگ های دربانی داشته باشند که اشخاص می توانند از بیرون حضور خود را اعلام کنند و فردی از داخل آن ها را دعوت کرده و درب را برای آن ها باز کند. به غیر از دسترسی به داخل و خارج ، درب ها می توانند عملکرد حفظ حریم خصوصی را از طریق جلوگیری از توجهِ افراد بیگانه به داخل، جدا کردن مناطق با عملکرد های مختلف، اجازه دادن تابش نور به داخل و خارج، ورود سر و صدا و کنترل ورود و خروج هوا را داشته باشند.

درب ها معمولا از یک ماده سخت و غیر قابل نفوذ مانند چوب، فلز، بتن، شیشه های نشکن، PVC و... ساخته می شوند.