۰

دزدگیر

یکی از قدیمی ترین و رایج ترین سیستم های امنیتی مورد استفاده در اماکن دزدگیر ها می باشند. دزدگیر ها در ابتدا شامل سیستم های بسیار ابتدایی بودند اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی در این شاخه دزدگیر ها انواع بسیار گوناگون و پیشرفته ای را شامل شده اند.