۰

دوربین دام

معنای کلمه دام در زبان لاتین گنبد است و مشخصا این دوربین ها اسم خود را از شکل ظاهریشان گرفته اند. دوربین های دام به دوربین هایی اطلاق می شود که در فضای داخلی و یا بسته مورد استفاده قرار می گیرند. این دوربین ها معمولا در شرایط مختلف آب و هوایی مقاومت ویژه ای ندارند و در صنایع هم مورد استفاده نیستند. دوربین های دام عموما در مکان های اداری، تجاری، مسکونی و ... که مسقف هم هستند استفاده می شوند.