۰
شومینه برقی مدل HVE 50*120

شومینه برقی مدل HVE 50*120

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 50*120 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران

ناموجود

شومینه برقی مدل BZ 120*70

شومینه برقی مدل BZ 120*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*7 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 100*55

ناموجود

شومینه برقی مدل BZ 100*70

شومینه برقی مدل BZ 100*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 100*70 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*55

ناموجود

شومینه برقی مدل BZ 90*70

شومینه برقی مدل BZ 90*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*70 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*90

ناموجود

شومینه برقی مدل M 150*60

شومینه برقی مدل M 150*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 150*60 - وزن : 52 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 132*47

ناموجود

شومینه برقی مدل M 120*60

شومینه برقی مدل M 120*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*60 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 102*47

ناموجود

شومینه برقی مدل M 90*60

شومینه برقی مدل M 90*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*60 - وزن : 48 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 73*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 250*55

شومینه برقی مدل H 250*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 250*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 230*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 200*55

شومینه برقی مدل H 200*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 200*55 - وزن : 65 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 185*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 190*55

شومینه برقی مدل H 190*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 190*55 - وزن : 60 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 175*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 180*55

شومینه برقی مدل H 180*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 180*55 - وزن : 57 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 165*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 170*55

شومینه برقی مدل H 170*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 170*55 - وزن : 55 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 155*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 160*55

شومینه برقی مدل H 160*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 160*55 - وزن : 55 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماهه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 145*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 150*55

شومینه برقی مدل H 150*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 150*55 - وزن : 52 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 135*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 140*55

شومینه برقی مدل H 140*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 140*55 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 125*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 130*55

شومینه برقی مدل H 130*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 130*55 - وزن : 49 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 115*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 120*55

شومینه برقی مدل H 120*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*55 - وزن : 48 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 105*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 110*55

شومینه برقی مدل H 110*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 110*55 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 95*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 100*55

شومینه برقی مدل H 100*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 100*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000 - گارانتی : 36 ماهه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 85*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 90*55

شومینه برقی مدل H 90*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 85*55

شومینه برقی مدل H 85*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 85*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 65*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 180*55

شومینه برقی مدل H 180*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 180*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 165*47

ناموجود

شومینه برقی مدل H 321*55

شومینه برقی مدل H 321*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 321*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000 w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 300*47

ناموجود

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد  yp15114

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15114

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

ناموجود

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون در کل به معنی ساختن چیزی جذاب تر و جالب تر است. دکوراسیون داخلی نوعی از زیبایی شناسی است که در مورد یافتن راه حل های خلاقانه برای طراحی محیط های داخلی است در حالی که  از سلامت و ایمنی اشخاص حمایت کند و باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شود.

دکوراسیون داخلی یک حرفه چند منظوره است که در آن راه حل های خلاقانه و فنی در یک ساختارِ کلی برای دستیابی به یک محیط داخلی مطلوب ایجاد می شود. این راه حل ها کارآمد هستند، کیفیت زندگی و فرهنگ اشخاص را افزایش می دهند و از نظر زیبایی جذاب تر هستند. امروزه طراحان داخلی با پیمانکاران، معماران، مهندسین، نمایندگی های فروش، و صاحبان مشاغلِ دیگر، کار می کنند. طراحان داخلی با تعیین فضای مورد نیاز و انتخاب اقلام ضروری و تزئینی مانند رنگ، نورپردازی و وسایل مورد نیازِ دیگر، فضاهای داخلی را کارآمد، امن و زیبا می کنند.