۰

دیوار پوش

دیوارپوش

تمامی سطوح داخلی و خارجی دیوارهای ساختمانی می توانند دارای پوششی مانند کاغذ دیواری یا پارچه و چرم باشند که به آنها دیوارپوش گفته می شود و پوششی تزئینی برای دیوارهای داخلی است و دارای خواص و ویژگی هایی مانند دکوراتیو بودن یا عایق بودن می باشند.