۰

دیگ

از متداول ترین مولد های گرمایی، دیگ های حرارت مرکزی می باشند. در دیگ ها انرژی حرارتی از سوخت (که توسط مشعل تولید حرارت می نماید ) گرفته شده و به آب داده می شود. بسته به نوع مصرف، آب می تواند در دیگ ها به آب گرم ، آب داغ و یا بخار تبدیل شود لذا دیگ ها به سه نوع دیگ آبگرم، آب داغ و دیگ بخار تقسیم می شوند. در دیگ های آب گرم انرژی حرارتی تولید شده توسط مشعل، آب گرم یا داغ را تولید می نماید و سعی می شود که از تولید بخار جلوگیری به عمل آید زیرا در این دیگ ها کنترل و سوپاپی جهت بخار ایجاد شده وجود ندارد و در صورت تولید بخار به دیگ آسیب می رسد. دیگ ها آب گرم از نظر جنس و ساخت به دو نوع چدنی و فولادی تقسیم می شوند.