۰

رابیتس و توری مرغی

رابیتس و توری مرغی

با صرف نظر از اینکه بتن قدرت زیادی دارد، هنوز هم می توانید آن را تقویت کنید تا طول عمر بیشتری داشته باشد. رابیتس و توری مرغی یک راه محبوب برای تقویت بتن است. بر خلاف میلگرد، رابیتس و توری مرغی به راحتی شکل می گیرند و این ویژگی آن ها را بسیار محبوب می کند. رابیتس و توری مرغی در برابر اکسیداسیون و خوردگی مقاوم هستند و به عنوان تقویت کننده، نگه دارنده ی عایق، برای بسته بندی خطوط لوله و... بکار برده می شوند.