۰

رادیاتور

رادیاتور به سیستم گرمایشی می گویند که آب گرم وارد لوله های آن شده و از طریق انتقال حرارت جابجایی، هوا را گرم می سازد. فن کوئل به دستگاهی گفته می شود که از یک فن و یک مبدل حرارتی که به آن کوئل هم گفته می شود، درست شده است. این مبدل حرارتی می تواند گرمایشی و یا سرمایشی باشد فن کوئل ها را می توانند به صورت توکار و یا روکار نصب کرد. در سیستم حرارت مرکزی که با عنوان شوفاژ مطرح می‌شود، در محلی به نام موتورخانه دستگاه‌هایی از قبیل دیگ، مشعل، پمپ و ... نصب شده و حرارت  به سیال واسطه که می‌تواند آب باشد منتقل گردیده سپس  پمپ موجود در موتورخانه آبگرم را توسط لوله‌کشی، به داخل اتاقها هدایت نموده و وارد رادیاتورهای مستقر در اتاق می‌کند. این رادیاتورها گرما را به اتاق منتقل کرده و در نتیجه دمای آب کاهش می‌یابد. آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و برای جذب مجدد گرما به داخل دیگ هدایت می‌شود و بار دیگر این سیکل و چرخه تکرار می‌شود.