۰

رنگ

رنگ یک زبان جهانی است. رنگ احساسات را تحریک می‌کند، فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد و پیش زمینه جهان ما را می‌سازد. دیدن رنگ‌ها، استفاده از آن‌ها و فضاسازی با پالت شخصی و دلخواه، زمینهٔ آرامش بخشی را در زندگی روزانه ایجاد می‌کند. رنگ یکی از ملزومات باشکوه زندگی است. رنگ یکی از اولین و متداول ترین پوشش ها برای سطح خارجی دیوارها، لوله های تاسیسات و ... است که از دیرباز تا کنون در اماکن گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نیاز بازار و مصرف بسیار زیاد این نوع پوشش، امروزه رنگ ها باطیف رنگ گسترده و تحت جنس های مختلف تولید می شوند. اهداف زیادی برای استفاده از رنگ  ساختمان وجود دارد، از جمله افزایش جذابیت بصری سطح ساختمان، محافظت سطح ساختمان در مقابل آسیب های آب و هوایی، ضد آب کردن سطح، محافظت در برابر حشرات موذی، افزایش دوام سطح و … .