۰
چراغ سقفی خیام الکتریک مدل پارادایس

چراغ سقفی خیام الکتریک مدل پارادایس
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۴۲,۷۹۰ تومان

چراغ سقفی 2 لامپ خیام الکتریک مدل هوشمند

چراغ سقفی 2 لامپ خیام الکتریک مدل هوشمند
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۱۰۹,۱۲۰ تومان

چراغ سقفی 2 لامپ خیام الکتریک مدل اطلس

چراغ سقفی 2 لامپ خیام الکتریک مدل اطلس
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۴۲,۷۹۰ تومان

چراغ سقفی خیام الکتریک مدل تابناک

چراغ سقفی خیام الکتریک مدل تابناک
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۳۵,۵۹۰ تومان

چراغ سقفی 2لامپ خیام الکتریک مدل پروانه

چراغ سقفی 2لامپ خیام الکتریک مدل پروانه
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۴۲,۷۹۰ تومان

چراغ سقفی 2لامپ خیام الکتریک مدل اورانوس

چراغ سقفی 2لامپ خیام الکتریک مدل اورانوس
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۴۲,۷۹۰ تومان

چراغ زیر بالکنی سفید خیام الکتریک

چراغ زیر بالکنی سفید خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : ۵۶*۱۰۷*۱۰۷ - وزن : 100 گرم

۶,۸۲۰ تومان

چراغ زیر بالکنی خیام الکتریک طرح استیل

چراغ زیر بالکنی خیام الکتریک طرح استیل
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : ۵۶*۱۰۷*۱۰۷ - وزن : 100 گرم

۱۲,۴۳۰ تومان

سرپیچ پایه دار خیام الکتریک

سرپیچ پایه دار خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : 30*6 - وزن : 100 گرم

۵,۴۹۰ تومان

سرپیچ پایه حبابی خیام الکتریک

سرپیچ پایه حبابی خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : 15*15*15 - وزن : 250 گرم

۸,۴۷۰ تومان

زیر بالکنی طرح چوب خیام الکتریک

زیر بالکنی طرح چوب خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : ۵۶*۱۰۷*۱۰۷ - وزن : 100 گرم

۱۲,۴۳۰ تومان

سرپیچ بدون راکورد خیام الکتریک

سرپیچ بدون راکورد خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - وزن : 80 گرم

۲,۸۴۰ تومان

سرپیچ دیواری خیام الکتریک

سرپیچ دیواری خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : E27 - ابعاد : 6*4*4 - وزن : 80 گرم

۳,۷۲۰ تومان

قاب هالوژن طرح دار آلانور

قاب هالوژن طرح دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی ابعاد : دهانه بیرونی 10 سانتیمتر ، دهانه داخلی 7 سانتی متر - وزن : 30 گرم - رنگ : سفید

۱۰ %
۱,۸۷۰ تومان

۱,۶۸۳ تومان

چراغ دیواری ساندویچی بیضی آلانور

چراغ دیواری ساندویچی بیضی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۱۰,۹۰۷ تومان

۹,۸۱۷ تومان

چراغ دیواری ساندویچی مستطیلی آلانور

چراغ دیواری ساندویچی مستطیلی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۱۴,۰۲۴ تومان

۱۲,۶۲۱ تومان

چراغ سقفی سه گوش تک لامپ آلانور

چراغ سقفی سه گوش تک لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۱۰ %
۲۶,۹۰۵ تومان

۲۴,۲۱۴ تومان

چراغ سقفی گرد دو لامپ آلانور

چراغ سقفی گرد دو لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۳۸,۸۵۱ تومان

۳۴,۹۶۶ تومان

چراغ دیواری طرح شعله آلانور

چراغ دیواری طرح شعله آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۱۱,۹۴۶ تومان

۱۰,۷۵۲ تومان

چراغ سقفی گرد تک لامپ آلانور

چراغ سقفی گرد تک لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۲۶,۲۸۲ تومان

۲۳,۶۵۳ تومان

چراغ سقفی سه گوش دو لامپ آلانور

چراغ سقفی سه گوش دو لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۱۰ %
۴۱,۰۳۳ تومان

۳۶,۹۲۹ تومان

چراغ دیواری ضد آب افقی آلانور

چراغ دیواری ضد آب افقی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۰ %
۲۱,۲۹۵ تومان

۱۹,۱۶۶ تومان

چراغ دیواری بیضی بزرگ آلانور

چراغ دیواری بیضی بزرگ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

به زودی

چراغ دیواری بیضی کوچک طرح دار آلانور

چراغ دیواری بیضی کوچک طرح دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

به زودی