۰
مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*65 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 35*46 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*80 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*80 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 38*60 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دیواری کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دیواری کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*65 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 46*90 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پرشین 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پرشین 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار ساترون مربع

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*40 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*70 - رنگ : طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*80 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 49*100 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 70

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 42*68 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : آبی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*52 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : آبی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل گلف

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل گلف
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*65 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 35*46 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل طهران

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*80 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید مشکی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 80

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*80 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید طلایی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 70

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید طلایی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید کرم - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مستطیل

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 38*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*40 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دیواری کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دیواری کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه سرخود - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دانوب

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دانوب
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*50 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 46*90 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : کرم - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پایه دار کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پایه دار کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل بارسلونا

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل بارسلونا
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید مشکی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل باتیس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل باتیس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*80 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید مشکی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل آلور

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل آلور
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 49*100 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید مشکی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل اس پی ای

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل مرلین

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل مرلین
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 46*55 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل گلف نیاگارا

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل گلف نیاگارا
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل کویین

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل کویین
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 37*50 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل فیتونیا 60

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل فیتونیا 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*63 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 70

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 60

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*60 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 50

روشویی پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 50
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : پایه دار - ابعاد : 40*50 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

روشویی

روشویی یک محفظه کوچک و نسبتاً مرتفع است که به عنوان یک فضای شستشو برای دست و صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت نقش اصلی این تجهیزات در همین مورد است و چندان کاربرد خاصی از آن مد نظر نیست. البته برخی از طراحان دکوراسیون به زیبایی آنها اهمیت داده و از آنها به عنوان بخشی از دکوراسیون منزل استفاده می‌کنند. چیزی که در مورد همه آنها مشخص است این است که، با هر طرح و جنسی تنها یک وظیفه خاص برای سنگ روشویی تصور می‌شود. روشویی از لحاظ طراحی انواع مختلفی دارد که بیشتر به سلیقه سازندگان و شناختی که از مشتریان خود دارند بر می‌گردد. طراحی برخی از آنها اقتصادی‌تر بوده و قیمت بالاتری ندارند؛ از سوی دیگر برخی نیز تنها به هدف زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت بالاتری دارند.