۰

ستون ریز

ستون ریز یک دستگاه ارابه شکل می باشد و جهت ریختن ستون ها از آن استفاده می شود و در ظرفیت های مختلف ساخته و عرضه می شود. این دستگاه دارای یک مخزن متحرک و یک کابل کشنده و یک نقاله حمل برای رساندن مخزن به بالای ستون می باشد. از این دستگاه برای بتن ریزی در قالب های ستون و دیوارهای برشی استفاده می شود.