۰
مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 70 - ابعاد : 70*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۷۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گلف - ابعاد : 70*85 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : طهران - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 3 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 80 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 70 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مستطیل - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : باتیس - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : باتیس - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آلور - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : اس پی ای - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : دانوب - ابعاد : 62*65 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : - / مقاوم در برابر آب

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاکتوس

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مربع - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : - / مقاوم در برابر آب

۹۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مربع

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مربع - ابعاد : 60*45 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : - / مقاوم در برابر آب

۶۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : بارسلونا - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : طوسی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : 80*25

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 70 - ابعاد : 70*50 - آینه - رنگ : آبی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۸۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : آبی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل گلف

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل گلف
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گلف - ابعاد : 70*85 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : 80*25 / مقاوم در برابر آب

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل طهران

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : طهران - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : 80*25 / مقاوم در برابر آب

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 70 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : طوسی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : 80*25 / مقاوم در برابر آب

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مستطیل

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مستطیل - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید مشکی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 3 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ابعاد باکس : 80*25 / مقاوم در برابر آب

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : تبریز - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : طوسی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل آلور

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل آلور
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آلور - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل باتیس

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل باتیس
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : باتیس - ابعاد : 80*80 - آینه - رنگ : سفید و مشکی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۹۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل بارسلونا

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل بارسلونا
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : بارسلونا - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل اس پی ای

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : اس پی ای - ابعاد : 70*80 - آینه - ابعاد آینه : 80*25 - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : سفید و کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مربع - ابعاد : 60*45 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاکتوس

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاکتوس - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۸۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دانوب

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل دانوب
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : دانوب - ابعاد : 62*65 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر کلاسیک مدل پرشین 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : پرشین 60 - ابعاد : 60*60 - آینه - رنگ : کرم - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان فیتونیا 60

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان فیتونیا 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : فیتونیا 60 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان فلور 70

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان فلور 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان فلور 70 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۶۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان آرال 52

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان آرال 52
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان آرال 52 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 50

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 40

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 40
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 40 - ابعاد : 40*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سهند

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل سهند
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سهند - ابعاد : 50*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل ساترون مستطیل

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : ساترون مستطیل - ابعاد : 38*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آندره 45

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آندره 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آندره - ابعاد : 27*49 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آرتین 50

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آرتین 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آرتین - ابعاد : 36*52 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آتیلا 46

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل آتیلا 46
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آتیلا - ابعاد : 31*46 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل الوند پایه دار 60

آینه پرسپولیس کابین سری وود مدل الوند پایه دار 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : الوند پایه دار 60 - ابعاد : 36*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل مرلین

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل مرلین
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : مرلین - ابعاد : 46*55 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل گلف نیاگارا

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل گلف نیاگارا
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گلف نیاگارا - ابعاد : 40*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل کویین

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل کویین
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کویین - ابعاد : 37*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل آرمیتاژ 63

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل آرمیتاژ 63
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : آرمیتاژ 63 - ابعاد : 44*64 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 60

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان - ابعاد : 40*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 2 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل رمینی

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل رمینی
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : مدل رمینی - ابعاد : 21*46 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل اُوال

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل اُوال
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : اُوال - ابعاد : 40*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل الوند خط دار

آینه باکس پرسپولیس کابین سری وود مدل الوند خط دار
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : الوند خط دار - ابعاد : 36*60 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 70

آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گریس - ابعاد : 42*92 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 70

آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گریس - ابعاد : 42*92 - آینه - رنگ : طلایی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گریس - ابعاد : 42*66 - آینه - رنگ : سفید طلایی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل کویینتو 60

آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل کویینتو 60
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گریس - ابعاد : 48*61 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل برلیان

آینه پرسپولیس کابین سری رویال مدل برلیان
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گریس - ابعاد : 40*65 - آینه - رنگ : طلایی - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 1 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۹۰,۰۰۰ تومان