سرامیک

سرامیک به جامد معدنی و غیرفلزی که عموما براساس اکسید، نیترید، برید و کاربید است گفته می شود که در دمای بسیار بالایی باهم ترکیب شده اند. اکثرا  به سرامیک ها پیش از حرارت دیدن مواد صیقل دهنده اضافه می کنند و محصول نهایی سرامیکی خواهد بود که تخلل و پوکی را کاهش خواهد داد و سطح صاف و عموما رنگ شده دارد. بسیاری از سرامیک ها در ترکیب خود حاوی پیوند های کوالانسی و یونی بین اتم ها هستند و از این رو سرامیک تولید شده می تواند از جنس های مختلفی مانند بلوری، نیمه بلوری و یا حتی شیشه ای باشد. سرامیک برای مکان های مرطوب در تمام ساختمان های خدماتی، مسکونی، بهداشتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با افزایش کیفیت لعاب ها و مقاومت آنها در برابر مواد شیمیایی، از سرامیک های لعاب دار در مکان هایی نظیر کارخانه ها یا آزمایشگاه ها نیز استفاده می شود. سرامیک هم به عنوان کفپوش و هم به عنوان دیوارپوش کاربرد دارد. مقاومت بالای آنها در برابر مواد اسیدی و بازی، سائیدگی، رطوبت و قابلیت شستشوی آنها باعث شده به عنوان مصالحی کاربردی در صنعت ساختمان سازی از آن استفاده شود.