۰
پمپ کولر الکتروژن

پمپ کولر الکتروژن

۱۱ %
۷۴,۷۵۰ تومان

۶۶,۵۲۸ تومان

پمپ کولر موتوژن

پمپ کولر موتوژن

۱۱ %
۸۰,۶۰۰ تومان

۷۱,۷۳۴ تومان

پوشال 6000 - 7000

پوشال 6000 - 7000

۱۵ %
۴۲,۹۰۰ تومان

۳۶,۴۶۵ تومان

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

۱۵ %
۳۷,۷۰۰ تومان

۳۲,۰۴۵ تومان

پوشال 3500 دوخته شده

پوشال 3500 دوخته شده

۱۵ %
۲۷,۳۰۰ تومان

۲۳,۲۰۵ تومان

پوشال 2800 دوخته شده

پوشال 2800 دوخته شده

۱۵ %
۱۸,۲۰۰ تومان

۱۵,۴۷۰ تومان

تسمه کولر 71

تسمه کولر 71

۱۶ %
۲۲,۸۶۲ تومان

۱۹,۲۰۴ تومان

تسمه کولر 45

تسمه کولر 45

۱۶ %
۱۴,۴۹۰ تومان

۱۲,۱۷۲ تومان

تسمه کولر 44

تسمه کولر 44

۱۶ %
۱۴,۱۶۸ تومان

۱۱,۹۰۱ تومان

تسمه کولر 58

تسمه کولر 58

۱۶ %
۱۸,۶۷۶ تومان

۱۵,۶۸۸ تومان

تسمه کولر 64

تسمه کولر 64

۱۶ %
۲۰,۶۰۸ تومان

۱۷,۳۱۱ تومان

تسمه کولر 68

تسمه کولر 68

۱۶ %
۲۱,۸۹۶ تومان

۱۸,۳۹۳ تومان

شناور میله آهنی

شناور میله آهنی

۱۵ %
۷,۹۵۰ تومان

۶,۷۵۸ تومان

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

۱۵ %
۸۰,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

زیرآب کولر

زیرآب کولر

۱۵ %
۵,۲۵۰ تومان

۴,۴۶۲ تومان

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

مشخصات فنی شامل : شیرکولری تمام برنجی شایا/شلنگ ضدآفتاب/روغن کولر/سراهی 1/2 آب/مغزی 1/2 آب/شوره گیرمعجزه گر/برزنت گیری با گیره فلزی/نوارتفلون آسیا/سبدپمپ/مهره 6نوپل/چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

۱۹۱,۶۳۰ تومان

مهره 6 نوپل

مهره 6 نوپل

۱۵ %
۸,۲۵۰ تومان

۷,۰۱۲ تومان

سبد پمپ

سبد پمپ

۱۵ %
۳,۶۰۰ تومان

۳,۰۶۰ تومان

نوار تفلون آسیا

نوار تفلون آسیا

۱۰ %
۱,۳۵۰ تومان

۱,۲۱۵ تومان

شوره گیر معجزه گر

شوره گیر معجزه گر

۲۳ %
۱۵,۴۸۰ تومان

۱۱,۹۲۰ تومان

مغزی 1/2 آب

مغزی 1/2 آب

۱۱ %
۳,۶۴۰ تومان

۳,۲۴۰ تومان

سه راهی 1/2 آب

سه راهی 1/2 آب

۱۱ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۲۳۰ تومان

روغن کولر

روغن کولر

۲۲ %
۲,۷۹۰ تومان

۲,۱۷۶ تومان

شلنگ ضدآفتاب

شلنگ ضدآفتاب

۲۰ %
۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان