۰

سرویس 12نفره چینی زرین طرح مون بلان
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش, لیوان - تعداد پارچه : 98 - کشور سازنده : ایران

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح رزفلاور
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 27 - کشور سازنده : ایران

۷۲۱,۰۰۰ تومان

سرویس 12نفره چینی زرین طرح رزفلاور
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش, لیوان - تعداد پارچه : 98 - کشور سازنده : ایران

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح مون بلان
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 27 - کشور سازنده : ایران

۳۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک خوری استیل پرفکت کد 11577

مشخصات فنی نوع : خوراک خوری - ابعاد : 28/5*42 - ابعد درب : 25/5*35/5

۱۰ %
۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چای خوری چینی زرین طرح ریواطلایی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : فنجان, نعلبکی - تعداد پارچه : 12 - کشور سازنده : ایران

۱۴۳,۱۰۰ تومان

خوراک خوری استیل پرفکت کد 11518

مشخصات فنی نوع : خوراک خوری - ابعاد : 28/5*42 - ابعد درب : 25/5*35/5

۱۰ %
۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

سرویس 12نفره چینی زرین طرح فرانسیس سرمه ای
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش, لیوان - تعداد پارچه : 103 - کشور سازنده : ایران

۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس 12نفره چینی زرین طرح زرین
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش, لیوان - تعداد پارچه : 98 - کشور سازنده : ایران

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح سمن
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 27 - کشور سازنده : ایران

۶۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چای خوری چینی زرین طرح رزفلاور
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : فنجان, نعلبکی - تعداد پارچه : 12 - کشور سازنده : ایران

۱۵۷,۵۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح زرین
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 27 - کشور سازنده : ایران

۶۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ریواطلایی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک خوری استیل پرفکت کد 11554

مشخصات فنی نوع : خوراک خوری - ابعاد : 28/5*42 - ابعد درب : 25/5*35/5

۱۰ %
۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

سینی استیل پرفکت کد 7224

مشخصات فنی نوع : سینی - ابعاد : 36/5*25

۱۰ %
۹۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۲۰۰ تومان

سینی استیل پرفکت کد 1213

مشخصات فنی نوع : سینی - ابعاد : 26/5*37

۱۰ %
۹۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۲۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چای خوری چینی زرین طرح سپیدصدف
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : فنجان, نعلبکی - تعداد پارچه : 12 - کشور سازنده : ایران

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح زرین
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک, پیاله کوچک - تعداد پارچه : 30 - کشور سازنده : ایران

۵۲۵,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چای خوری چینی زرین طرح هدیه طلایی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : فنجان, نعلبکی - تعداد پارچه : 12 - کشور سازنده : ایران

۱۴۳,۱۰۰ تومان

سرویس 12نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سوپ خوری با در, سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, قوری چای خوری با در, فنجان, نعلبکی, قندان با در, شکر ریز, نمک پاش - تعداد پارچه : 102 - کشور سازنده : ایران

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح فرانسیس سرمه ای
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری بزرگ, سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 29 - کشور سازنده : ایران

۴۹۵,۰۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ساکورا صورتی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

۳۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک خوری استیل پرفکت کد 11511

مشخصات فنی نوع : خوراک خوری - ابعاد : 28/5*42 - ابعد درب : 25/5*35/5

۱۰ %
۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

سرویس 6 نفره چینی زرین طرح ریواطلایی
چینی زرین

مشخصات فنی شامل ظروف : سالاد خوری کوچک, دیس, بشقاب غذا خوری, بشقاب خورش خوری, بشقاب میوه خوری, نمک پاش - تعداد پارچه : 28 - کشور سازنده : ایران

۵۴۶,۰۰۰ تومان