۰
سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s425

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s425
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۵۰,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری کوچک (براق) اورمزد مدل s415

سوفله سوپ خوری کوچک (براق) اورمزد مدل s415
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۸۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد مدل s825

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد مدل s825
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد مدل s815

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد مدل s815
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد مدل s225

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد مدل s225
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد مدل s215

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد مدل s215
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل کوچک (براق) اورمزد مدل S205

سوفله خوری مستطیل کوچک (براق) اورمزد مدل S205
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۳۵,۰۰۰ تومان

پایه دستمال براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

پایه دستمال براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : پایه دستمال - جنس : استیل

۶۹,۴۰۰ تومان

انبر سالاد خوری براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر سالاد خوری براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر سالاد - جنس : استیل

۸۲,۰۰۰ تومان

قاشق خورشت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق خورشت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق خورشت خوری - جنس : استیل

۴۳,۰۰۰ تومان

کفگیر کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر - جنس : استیل

۹۳,۸۰۰ تومان

قاشق سوپ خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق سوپ خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق سوپ خوری - جنس : استیل

۲۲۵,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال غذاخوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق و چنگال غذاخوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال غذاخوری, قاشق غذاخوری - جنس : استیل

۳۲۱,۰۰۰ تومان

انبر قند براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر قند براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر قند - جنس : استیل

۴۵,۰۰۰ تومان

انبر یخ براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر یخ براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر یخ - جنس : استیل

۸۱,۹۰۰ تومان

قاشق آجیل خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق آجیل خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق - جنس : استیل

۴۳,۰۰۰ تومان

کفگیر سرو کیک خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر سرو کیک خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر سرو کیک - جنس : استیل

۸۱,۹۰۰ تومان

چنگال سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

چنگال سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال - جنس : استیل

۳۴,۰۰۰ تومان

قاشق سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق - جنس : استیل

۳۴,۰۰۰ تومان

ملاقه کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

ملاقه کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : ملاقه - جنس : استیل

۹۲,۴۰۰ تومان

ملاقه بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما

ملاقه بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : ملاقه - جنس : استیل

۱۲۳,۰۰۰ تومان

کفگیر بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر - جنس : استیل

۱۱۲,۵۰۰ تومان

قاشق شربت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق شربت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال میوه‌خوری - جنس : استیل

۱۶۲,۶۰۰ تومان

قاشق چای خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق چای خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کارد میوه‌خوری - جنس : استیل

۱۱۱,۳۰۰ تومان

قاشق مربا خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق مربا خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کارد غذاخوری - جنس : استیل

۱۱۴,۶۰۰ تومان

چنگال میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

چنگال میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : خورش خوری - جنس : استیل

۱۱۴,۶۰۰ تومان

کارد میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

کارد میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق مرباخوری - جنس : استیل

۲۰۴,۲۰۰ تومان

ملاقه سس خوری ناب استیل مدل فلورانس ساده

ملاقه سس خوری ناب استیل مدل فلورانس ساده
ناب استیل

مشخصات فنی جنس : استیل

۹ %
۸۰,۳۰۰ تومان

۷۳,۰۷۳ تومان

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۱۴۷,۲۰۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۵۱,۴۰۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۱۲۳,۷۰۰ تومان

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۴۸,۷۵۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۲۰ %
۱۲۷,۵۰۰ تومان

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۴۶,۲۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۲۰۲,۵۰۰ تومان

۱۶۲,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۶۱,۲۵۰ تومان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۴۵,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۷۴,۷۵۰ تومان

۱۳۹,۸۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۷,۳۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۴,۱۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۵۱,۴۰۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.2 × 6.8 × 6.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W

فنجان 14 پارچه ویلا ساکورا مدل 572102W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۱۴ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۲۰ %
۳۸۷,۵۰۰ تومان

۳۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۵۲,۰۰۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۰۷,۵۰۰ تومان

۸۶,۰۰۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۴۱,۲۵۰ تومان

۱۱۳,۰۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۱۴۵,۶۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۸۸,۰۰۰ تومان

 لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W

لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۷۲,۰۰۰ تومان

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۹۳,۹۰۰ تومان

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۱۱,۰۰۰ تومان

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 3×24×35

۴۴,۸۰۰ تومان

فنجان 6 پارچه دالیا نوری تازه مدل 430302W

فنجان 6 پارچه دالیا نوری تازه مدل 430302W
نوری تازه

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۵۵,۰۰۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۲۰ %
۱۶۲,۵۰۰ تومان

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۲۰ %
۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۲۰ %
۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان