۰
سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s425

سوفله سوپ خوری بزرگ (براق) اورمزد مدل s425
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۵۰,۰۰۰ تومان

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد مدل s415

سوفله سوپ خوری کوچیک (براق) اورمزد مدل s415
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۸۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد مدل s825

سوفله خوری بیضی بزرگ (براق) اورمزد مدل s825
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد مدل s815

سوفله خوری بیضی متوسط (براق) اورمزد مدل s815
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد مدل s225

سوفله خوری مستطیل بزرگ (براق) اورمزد مدل s225
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد مدل s215

سوفله خوری مستطیل متوسط (براق) اورمزد مدل s215
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد مدل S205

سوفله خوری مستطیل کوچیک (براق) اورمزد مدل S205
اورمزد

مشخصات فنی نوع : سوفله

۹۳۵,۰۰۰ تومان

پایه دستمال براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

پایه دستمال براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : پایه دستمال - جنس : استیل

۶۹,۴۰۰ تومان

انبر سالاد خوری براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر سالاد خوری براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر سالاد - جنس : استیل

۸۲,۰۰۰ تومان

قاشق خورشت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق خورشت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق خورشت خوری - جنس : استیل

۴۳,۰۰۰ تومان

کفگیر کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر - جنس : استیل

۹۳,۸۰۰ تومان

قاشق سوپ خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق سوپ خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق سوپ خوری - جنس : استیل

۲۲۵,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال غذاخوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق و چنگال غذاخوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال غذاخوری, قاشق غذاخوری - جنس : استیل

۳۲۱,۰۰۰ تومان

انبر قند براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر قند براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر قند - جنس : استیل

۴۵,۰۰۰ تومان

انبر یخ براق صنایع استیل ایران مدل پاشا

انبر یخ براق صنایع استیل ایران مدل پاشا
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : انبر یخ - جنس : استیل

۸۱,۹۰۰ تومان

قاشق آجیل خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق آجیل خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق - جنس : استیل

۴۳,۰۰۰ تومان

کفگیر سرو کیک خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر سرو کیک خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر سرو کیک - جنس : استیل

۸۱,۹۰۰ تومان

چنگال سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

چنگال سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال - جنس : استیل

۳۴,۰۰۰ تومان

قاشق سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق سالاد خوری کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق - جنس : استیل

۳۴,۰۰۰ تومان

ملاقه کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما

ملاقه کوچک براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : ملاقه - جنس : استیل

۹۲,۴۰۰ تومان

ملاقه بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما

ملاقه بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : ملاقه - جنس : استیل

۱۲۳,۰۰۰ تومان

کفگیر بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما

کفگیر بزرگ براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کفگیر - جنس : استیل

۱۱۲,۵۰۰ تومان

قاشق شربت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق شربت خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : چنگال میوه‌خوری - جنس : استیل

۱۶۲,۶۰۰ تومان

قاشق چای خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق چای خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کارد میوه‌خوری - جنس : استیل

۱۱۱,۳۰۰ تومان

قاشق مربا خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

قاشق مربا خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : کارد غذاخوری - جنس : استیل

۱۱۴,۶۰۰ تومان

چنگال میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

چنگال میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : خورش خوری - جنس : استیل

۱۱۴,۶۰۰ تومان

کارد میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما

کارد میوه خوری براق صنایع استیل ایران مدل روما
صنایع استیل

مشخصات کلی نوع : قاشق مرباخوری - جنس : استیل

۲۰۴,۲۰۰ تومان

ملاقه سس خوری ناب استیل مدل فلورانس ساده

ملاقه سس خوری ناب استیل مدل فلورانس ساده
ناب استیل

مشخصات فنی جنس : استیل

۸۰,۳۰۰ تومان

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۷۷,۰۰۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۳۲,۰۰۰ تومان

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۷۵,۰۰۰ تومان

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W

قندان اپیوم ساکورا مدل 351201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۹,۵۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۵۱,۰۰۰ تومان

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۲۸,۵۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۸۱,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۶۴,۵۰۰ تومان

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W

قندان کنزو ساکورا مدل 341201W
ساکورا

مشخصات کلی نوع : قندان - جنس : بلور
مشخصات قندان ابعاد : 12.5 × 11.5 × 11.5 سانتی متر - در - وزن : 345 گرم
سایر مشخصات کشور سازنده : ایران

۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۶۹,۹۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۷۳,۰۰۰ تومان

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰,۵۰۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۲۱,۰۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۱۹,۶۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۳۲,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان