۰
پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W

پارچ 1700 نارسیس نوری تازه مدل 372006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ

۴۶,۲۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه نیو امپایر نوری تازه مدل 912103W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ, لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W

لیوان 6 پارچه فرچیا نوری تازه مدل 170131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.2 × 6.8 × 6.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W

لیوان 6 پارچه ملانی نوری تازه مدل 330131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه ملانی نوری تازه مدل 332101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۱۴۵,۶۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۱۳۴,۴۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W

سرویس پارچ و لیوان درب دار 7 پارچه لیونا نوری تازه مدل 192101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۸۸,۰۰۰ تومان

 لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W

لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۷۲,۰۰۰ تومان

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W

نیم لیوان 6 پارچه لیونا نوری تازه مدل 190201W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۹۳,۹۰۰ تومان

لیوان 6  پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W

لیوان 6 پارچه آرنا نوری تازه مدل 780131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان

۷۲,۰۰۰ تومان

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W

سرویس پارچ و لیوان 7 پارچه آرنا نوری تازه مدل 782101W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۱۴۸,۲۰۰ تومان

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W

لیوان 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240131W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۷۲,۰۰۰ تومان

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W

پارچ 1700 درب دار اپرا نوری تازه مدل 242016W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۵۷,۳۰۰ تومان

لیوان کوتاه 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240132W

لیوان کوتاه 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 240132W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 8.5 × 9.5 × 9.5

۷۲,۶۰۰ تومان

لیوان پایه دار ساچی مدل میکا بسته 6 عددی

لیوان پایه دار ساچی مدل میکا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : لیوان دسته دار - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 75*130 میلیمتر

۲۰ %
۷۲,۵۰۰ تومان

۵۸,۰۰۰ تومان

لیوان پایه دار ساچی مدل فیلیکس بسته 6 عددی

لیوان پایه دار ساچی مدل فیلیکس بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : لیوان دسته دار - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 60*130 میلیمتر

۲۰ %
۹۱,۲۵۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل مونیکا بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل مونیکا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 65*150 میلیمتر

۲۰ %
۷۴,۵۵۰ تومان

۵۹,۶۴۰ تومان

لیوان ساچی مدل مرگان بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل مرگان بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 70*180 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۹۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل کایرو بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل کایرو بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 75*180 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل مون بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل مون بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 75*200 میلیمتر

۲۰ %
۱۳۲,۷۵۰ تومان

۱۰۶,۲۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل گیتا بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل گیتا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 70*180 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۷۸,۷۵۰ تومان

۶۳,۰۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل پارادایس بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل پارادایس بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 55*205 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۶۹,۷۵۰ تومان

۵۵,۸۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل ولنتینو بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل ولنتینو بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 170*105 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۷۶,۵۴۵ تومان

۶۱,۲۳۶ تومان

لیوان ساچی مدل ویتالی بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل ویتالی بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 65*190 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۸۱,۰۰۰ تومان

۶۴,۸۰۰ تومان

لیوان ساچی مدل کارولینا بسته 6 عددی

لیوان ساچی مدل کارولینا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات فنی نوع : گیلاس - ابعاد : 70*180 میلیمتر - تعداد در هر بسته : 6 عدد

۲۰ %
۸۱,۰۰۰ تومان

۶۴,۸۰۰ تومان

استکان ساچی مدل کیوتو بسته 6 عددی

استکان ساچی مدل کیوتو بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 75*150 میلیمتر

۲۰ %
۲۴,۷۵۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

نیم لیوان دسته دار ساچی مدل تیارا بسته 6 عددی

نیم لیوان دسته دار ساچی مدل تیارا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 60*90 میلیمتر

۲۰ %
۴۷,۸۱۷ تومان

۳۸,۲۵۴ تومان

نیم لیوان دسته دار ساچی مدل سن سوتا بسته 6 عددی

نیم لیوان دسته دار ساچی مدل سن سوتا بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 65*85 میلیمتر

۲۰ %
۴۷۸,۱۶۸ تومان

۳۸۲,۵۳۴ تومان

لیوان دسته دار ساچی مدل سومیکو بسته 6 عددی

لیوان دسته دار ساچی مدل سومیکو بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 80*90 میلیمتر

۲۰ %
۵۶,۲۵۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

استکان ساچی مدل لیما گلد بسته 6 عددی

استکان ساچی مدل لیما گلد بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 6*8*8 سانتی‌متر

۲۰ %
۴۵,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

استکان ساچی مدل لیما توئیست بسته 6 عددی

استکان ساچی مدل لیما توئیست بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : فنجان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد - ابعاد : 6*8*8 سانتی‌متر

۲۰ %
۳۶,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۰۰ تومان

نيم ليوان دسته دار ساچی مدل تاما بسته 6 عددی

نيم ليوان دسته دار ساچی مدل تاما بسته 6 عددی
ساچی

مشخصات کلی نوع : نیم لیوان - تعداد : ۶ - جنس : بلور - قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
مشخصات فنجان تعداد : 6 عدد

۲۰ %
۶۰۰,۴۸۰ تومان

۴۸۰,۳۸۴ تومان

لیوان 6 پارچه دسته دار مربع سیب نوری تازه مدل410221W

لیوان 6 پارچه دسته دار مربع سیب نوری تازه مدل410221W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

ناموجود

لیوان 6 پارچه دسته دار نیویورک نوری تازه مدل 550211W

لیوان 6 پارچه دسته دار نیویورک نوری تازه مدل 550211W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

ناموجود

ست پارچ و لیوان 7 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242102W

ست پارچ و لیوان 7 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 25.5 × 12.5 × 18

ناموجود

پارچ 1700 اپرا نوری تازه مدل 242006W

پارچ 1700 اپرا نوری تازه مدل 242006W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پارچ - ابعاد : 26.5 × 15.5 × 16

ناموجود

مشخصات کلی
  • از
    الی
مشخصات لیوان