۰

سنسور هوشمند چند کاره

سنسور چند کاره امکان اندازه گیری چند پارامتر مختلف مانند دما، رطوبت، حرکت، نور و ... را در فضاهای مختلف فراهم می آورد که به وسیله آن می توان سایر تجهیزات و پارامترها را کنترل نمود. امکان اندازه گیری پارامترهای مختلف توان برنامه ریزی بوسیله این محصول را به شدت بالا می برد. به عنوان نمونه توسط این دستگاه می توان سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل میزان روشنایی را بر اساس حرکت اشخاص در محیط انجام داد. همچنین می توان از این سنسور جهت کاربرد امنیتی و غیره نیز استفاده نمود. انعطاف پذیری بالای این سنسور در برنامه ریزی و پارامترهای مختلف آن امکانات زیادی را جهت کنترل و هوشمند سازی خانه برای کاربران فراهم می نماید. نمایش پارامترها و کنترل تجهیزات و وسایل مختلف از طریق این سنسور آسایش، آرامش و صرفه جویی را به شما هدیه می کند.