۰

سیستم صوتی و تصویری

سیستم های صوتی خانگی قدیمی معمولا شامل دو یا چهار باکس صوتی بودند. این سیستم ها توانایی اجرای دالبی های جدید را نداشتند. بنابراین به تدریج سینماهای خانگی وارد بازار شده و به خانه ها راه پیدا کردند. یک سینمای خانگی معمولا از تجهیزات کامل صوتی و بلند‌گوهای متعددی تشکیل شده است که باید برای دستیابی به کیفیت نهایی این سیستم، بلندگو‌های آن را در نقاط مختلف خانه نصب کرد. یک سینمای خانگی صدا را به صورت فراگیر و در تمامی جهات شما پخش می‌کند و این گونه شما اصلا احساس نمی‌کنید که منبع صدای پخش شده تلویزیون نیست و یکپارچگی مناسب بین منبع تصویر و صوت برقرار می‌شود. ساندبار پخش‌کننده‌ی صدا است که در حالت افقی جلوی تلویزیون شما قرار می‌گیرد تا صدا را با حجم و کیفیت بیشتر پخش کند. برای داشتن تجربه ای جذاب از صدای با کیفیت فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، ساندبار بسیار مناسب است.