۰
مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 1-325 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-325 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۷,۱۴۰ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری مرکب بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری مرکب بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : مرکب - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۷,۱۴۰ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 2 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۷,۶۲۵ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 1-525 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-525 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۸,۲۸۰ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 1-425 زنجان پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-425 زنجان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۳۷۰,۵۴۰ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 2 خوزستان  پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 خوزستان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۷,۶۲۵ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 5 خوزستان  پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 5 خوزستان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 5 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۸,۱۰۰ تومان

سیمان سفید نی ریز پاکت 25 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 25 کیلوگرم

۴۲,۵۷۰ تومان

سیمان سفید نی ریز پاکت 20 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 20 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 20 کیلوگرم

۴۴,۴۳۴ تومان

سیمان سفید نی ریز پاکت 40 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 40 کیلوگرم

۴۱,۶۷۵ تومان

سیمان سفید نی ریز پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلوگرم

۴۰,۵۸۵ تومان

سیمان سفید نی ریز پاکت 5 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 5 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 5 کیلوگرم

۵۹,۴۴۵ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 2 شاهرود پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 شاهرود پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۷,۸۶۰ تومان

مقایسه
سیمان خاکستری تیپ 5 دورود پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 5 دورود پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 5 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۲۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیمان رنگی بنوید کیسه 20 کیلوگرمی

سیمان رنگی بنوید کیسه 20 کیلوگرمی
بنوید

مشخصات فنی نوع : سیمان رنگی - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 20 کیلویی - مقاومت فشاری : 444 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 133 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 2 درصد - سایر ویژگی ها : زمان گیرش نهایی : 171 دقیقه / سطح مخصوص : 3300 سانتیمتر مربع بر گرم / مقاومت فشاری 3 روزه : 245 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / مقاومت فشاری 7 روزه : 323 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / مقاومت فشاری 28 روزه : 444 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / موارد استفاده : به عنوان ماده سیمانی پایه برای تولید محصولات رنگی همچون فایبرسمنت، جدول، بلوک کف پوش، سنگ مصنوعی، موزائیک، بتن درجا و ...

۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیمان تیپ 2 تهران

سیمان تیپ 2 تهران

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

۳۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 ارومیه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 ارومیه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 سپاهان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 سپاهان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 کرمانشاه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 کرمانشاه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزآباد کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزآباد کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 فارس خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 فارس نو کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس نو کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 سبزوار کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 سبزوار کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 خوی کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوی کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 شاهرود کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 شاهرود کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 مشهد کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 مشهد کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 خزر کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خزر کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 اسپندار آرتا اردبیل کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 اسپندار آرتا اردبیل کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

مقایسه
سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 600 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 150 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد - سایر ویژگی ها : گیرش ثانویه : 210 دقیقه / نوع بسته بندی : پاکت چندلایه

به زودی

مقایسه
سیمان تیپ 2 جاجرود پرتلند

سیمان تیپ 2 جاجرود پرتلند

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند

سیمان پرتلند

 سیمان پرتلند پر کاربرد ترین نوع سیمان هیدرولیک است که به طور کلی در سراسر جهان به عنوان یک عنصر اساسی در ساخت بتن، ملات، گچ و... استفاده می شود. سیمان پرتلند در انگلستان در اواسط قرن نوزدهم توسعه یافت و معمولا از سنگ آهک تشکیل می شده است. این پودر توسط گرم کردن سنگ آهک و سنگ های معدنی در یک کوره تولید می شود تا کلینکر را تشکیل دهد، کلینکر را خرد کرده و به آن 2 تا 3 درصد گچ را اضافه می کنند. سیمان پورتلند در انواع مختلفی در دسترس است مانند: سیمان پرتلند تیپ 1، پرتلند تیپ 2 (اصلاح شده)، پرتلند تیپ 3 (زود گیر)، پرتلند تیپ4 (دیر گیر)، پرتلند تیپ 5 (ضد سولفات).

ژوزف اسپین نام سیمان پرتلند را از شباهت آن به سنگ پورتلند که در جزیره پورتلند در Dorset انگلستان استخراج شده است برداشته و در سال 1824 ثبت اختراع نمود، با این حال پسرش ویلیام آسپدین به دلیل پیشرفت هایش در دهه 1840 به عنوان مخترع سیمان پورتلند "مدرن" محسوب می شده است.

سیمان یکی از پر کاربرد ترین مصالح در کارهای ساختمانی می باشد که به دو نوع هیدرولیک و غیر هیدرولیک تقسیم بندی می شود. به ترکیب آهک هیدرولیک و خاک رس، سیمان پرتلند گفته می شود. به طور کلی سیمان های هیدرولیک در واکنش با آب حالت سخت به خود می گیرند.

در حال حاضر در بیشتر پروژه ها سیمان های پرتلند جای سیمان های معمولی را گرفته اند و افراد به دلیل مزیت های زیست محیطی و اقتصادی از این نوع سیمان استفاده می کنند. علاوه بر آن خواص فیزیکی و خواص شیمیایی سیمان پرتلند باعث شده است که افراد استقبال زیادی از آن داشته باشند. این سیمان ها در برابر واکنش های سیلیسی قلیایی مقاومت بالایی از خود نشان می دهند.

برای پروژه های راه سازی، ساختمانی و به طور کلی بتن ریزی، از سیمان استفاده می شود. این ماده به دلیل ویژگی های خاصی که دارد به یکی از پر کاربرد ترین و ضروری ترین مصالح ساختمانی تبدیل شده است. خرید آنلاین سیمان پرتلند یکی از آسان ترین روش ها برای خرید افراد می باشد.

 

انواع سیمان پرتلند

سیمان های پرتلند انواع مختلفی دارند. برخی از مهم ترین و پرکاربرد ترین آن ها به صورت زیر می باشد.

سیمان پرتلند نوع یک

معمولی ترین نوع سیمان پرتلند، نوع یک می باشد که برای مصارف عمومی مانند لوله های آب، پیاده رو ها ، مخازن، راه آهن و ... به کار می رود. از این نوع سیمان در بتن ریزی های حجیم و در منطقه های گرمسیر کمتر استفاده می شود. کاربرد سیمان پرتلند نوع یک بیشتر در پروژه های عمومی می باشد.

سیمان پرتلند نوع دو

مقاومت این نوع از سیمان در مقابل حمله سولفات ها در حد متوسط می باشد. زمان سخت شدن این سیمان نسبت به نوع یک طولانی تر می باشد. از تیپ دو سیمان می توان برای بتن ریزی های با حجم بالا استفاده کرد زیرا استفاده از این نوع سیمان حرارت کمتری از خود ایجاد می کند و باعث می شود حجم بتن ریزی کم نشود.

سیمان پرتلند نوع سه

سخت شدن این سیمان سرعت بسیار بالایی دارد به همین سبب در پروژه های با محدودیت زمانی می توان از این نوع سیمان استفاده کرد. گیرایی سریع این سیمان نیز به دلیل ریز بودن بالای آن می باشد. افرادی که می خواهند بتنی با مقاومت بالا داشته باشند می توانند از این سیمان با عیار متوسط استفاده کنند. همچنین دمای این سیمان بسیار بالاست به همین سبب در منطقه های سرد بسیار مناسب است.

سیمان پرتلند نوع چهار

اگر در پروژه ای میزان حرارت پایین مد نظر باشد باید از سیمان های پرتلند نوع چهار استفاده کرد. زیرا این سیمان ها کند گیر هستند و در نتیجه حرارت بسیار کمتری از خود بروز می دهند. به طور مثال در سد های بتنی نباید حرارت زیادی ایجاد شود زیرا حجم بتن ریزی بالاست و ممکن است حرارت، خطر زیادی ایجاد کند.

کیفیت سیمان های پرتلند

برای تعیین کیفیت این سیمان ها باید آزمون هایی را روی آن ها انجام دهید تا از استاندارد بودن آن ها اطمینان حاصل کنید. این آزمون ها در زمان خرید و مصرف باید صورت بگیرد. به طور مثال اگر شما سیمان های خریداری شده را بیشتر از 3 ماه در انبار خود نگه داشته باشید باید حتما در زمان استفاده دوباره آن ها را مورد آزمون قرار دهید تا از کیفیت داشتن آن ها مطمئن شوید.

قیمت سیمان پرتلند بسته به نوع آن می تواند متفاوت باشد. برای خرید این نوع از سیمان می توان به صورت اینترنتی اقدام کرد. خرید اینترنتی سیمان پرتلند را می توان از فروشگاه ها و شرکت های معتبر به راحتی انجام داد.