۰

سیم بکسل

سیم بکسل ها از تارهای نازک فولادی که  به صورت مجموعه ای از چندین رشته کلاف تافته شده می باشند درست می شوند و وظیفه آن ها در آسانسور انتقال نیروی موتور گیربکس به کابین جهت جابه جا شدن آن بین طبقات می باشد. اکثر سیم بکسل‌های آسانسوری مغزی الیافی سختی دارند که مخصوص این کاربرد ساخته شده است. سیم بکسل‌های آسانسوری عمدتا با تاب راست‌گرد معمولی یا راست‌گرد لنگ، عرضه می‌شوند.