سیم مفتولی

این نوع سیم که به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد عموما جهت نصب ثابت در داخل ساختمان، تجهیزات مدارهای الکتریکی سوئیچ زدن و توزیع برق استفاده می شود. ولتاژ نامی این نوع سیم ۷۵۰/۴۵۰ ولت است و برای جریان های مختلف، با سطح مقطع های ۱٫۵ تا ۲۴۰ میلی متر مربع ساخته می شود.