۰
سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 50*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 50*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۱۵,۶۶۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 35*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 35*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۸۲,۰۲۳ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 25*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 25*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۵۹,۵۰۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 16*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 16*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳۷,۰۵۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 10*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 10*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲,۳۷۲,۸۱۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 6*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 6*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱,۳۷۰,۹۳۱ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 4*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 4*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۹۲۷,۹۱۲ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 2.5*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 2.5*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۵۷۴,۰۱۲ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 1.5*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 1.5*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳۵۳,۸۸۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 1*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 1*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۵۸,۶۳۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 0.75*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 0.75*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۰۳,۲۶۰ تومان

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 0.5*1

سیم ارت افشان ایوان خراسان سایز 0.5*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۴۱,۷۰۰ تومان

سیم افشان ایوان خراسان سایز 50*1

سیم افشان ایوان خراسان سایز 50*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۱۵,۰۲۰ تومان

سیم افشان ایوان خراسان سایز 35*1

سیم افشان ایوان خراسان سایز 35*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۸۱,۳۸۰ تومان

سیم افشان ایوان خراسان سایز 16*1

سیم افشان ایوان خراسان سایز 16*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳۶,۷۹۳ تومان

سیم افشان ایوان خراسان سایز 10*1

سیم افشان ایوان خراسان سایز 10*1

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - ولتاژ اسمی : 450/750v و 300/500v - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲,۳۵۹,۹۳۰ تومان

کابل مخابراتی شش زوج  0.6 * 2 * 6 سیما صنعت کرمان 250 متری

کابل مخابراتی شش زوج 0.6 * 2 * 6 سیما صنعت کرمان 250 متری

مشخصات فنی نوع سیم : تلفنی - جنس هادی : آلومینیوم - جنس عایق : pvc - جنس روکش : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

ناموجود

کابل مخابراتی چهار زوج  0.6 * 2 * 4 سیما صنعت کرمان 300 متری

کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 * 2 * 4 سیما صنعت کرمان 300 متری

مشخصات فنی نوع سیم : تلفنی - جنس هادی : آلومینیوم - جنس عایق : pvc - جنس روکش : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

ناموجود

کابل مخابراتی دو زوج  0.6 * 2 * 2 سیما صنعت کرمان 500 متری

کابل مخابراتی دو زوج 0.6 * 2 * 2 سیما صنعت کرمان 500 متری

مشخصات فنی نوع سیم : تلفنی - جنس هادی : آلومینیوم - جنس عایق : pvc - جنس روکش : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

ناموجود

سیم و کابل مخابراتی

این کابل از جفت شدن دو سیم نازک از جنس مس یا آلومینیوم تشکیل می شود که به هم دیگر پیچ خورده اند. از سیم تلفن همانطور که از نامش پیداست در اتصال خط تلفن یا آیفون استفاده می شود. سیم تلفن نازک می باشد و در دو رنگ متفاوت از هم دیگر تولید می شود.