سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS921
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS921 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 200*500*1200 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان

۹۷۶,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-523
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-523 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۵۹,۰۰۰ تومان

۵۶۰,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-522
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-522 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۵۹,۰۰۰ تومان

۵۶۰,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-521
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-521 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۶۹,۰۰۰ تومان

۵۶۸,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-518
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-518 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۷۹,۰۰۰ تومان

۵۷۷,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-517
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-517 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*50*102 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۳۹,۰۰۰ تومان

۵۴۳,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-516
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-516 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۴۹,۰۰۰ تومان

۵۵۱,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-515
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-515 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*52*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۶۷۹,۰۰۰ تومان

۶۱۱,۱۰۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-514
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-514 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۶۶۹,۰۰۰ تومان

۶۰۲,۱۰۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-513
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-513 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۶۹,۰۰۰ تومان

۵۶۸,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-512
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-512 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۶۵۹,۰۰۰ تومان

۵۶۰,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-511
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-511 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 17*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۶۵۹,۰۰۰ تومان

۵۹۳,۱۰۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-510
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-510 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 17*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۶۵۹,۰۰۰ تومان

۵۹۳,۱۰۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-920
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-920 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 20*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان

۱,۱۳۸,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-917
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-917 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 22*50*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۱ %

۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان

۱,۱۹۱,۷۱۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-915
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-915 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 22*50*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱۴۹,۹۰۰ تومان

۱۲۷,۴۱۵ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-914
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-914 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار - ابعاد : 20*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان

۱,۲۴۰,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-913
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-913 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار - ابعاد : 20*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۶,۱۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-912
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-912 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 20*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان

۱,۱۹۷,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-911
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-911 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 20*52*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان

۹۲۵,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-910
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-910 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 20*60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %

۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان

۹۵۹,۶۵۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-740
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-740 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 20*50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۴ %

۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان

۱,۴۹۵,۵۴۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-724
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : یک لنگه - مدل : BS-724 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 22*50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۴,۱۰۰ تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل BS-723
بیمکث

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : BS-723 - گارانتی : این محصول دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث ویک عمر خدمات پس از فروش شرکت می باشد - توجه نمایید که فقط درصورت نصب توسط سرویسکار مجاز بیمکث محصول شامل گارانتی می شود. - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 22*55*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %

۲,۷۷۹,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۱,۱۰۰ تومان