۰
سینک توکار استیل البرز مدل 725/50

سینک توکار استیل البرز مدل 725/50

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 725/50 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۲۵۰,۲۰۰ تومان

۹۶۲,۶۵۴ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 215

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 215
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 215 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 52*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 170 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۶۶۳,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۵۱۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار بدون سیفون استیل البرز مدل 214

سینک ظرفشویی روکار بدون سیفون استیل البرز مدل 214
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 214 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 52*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 170 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۶۶۳,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۵۱۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 200 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 170 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۷۰۰,۷۰۰ تومان

۵۳۹,۵۳۹ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال مشکی

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال مشکی
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : کریستال مشکی - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 53*123 - جنس بدنه : شیشه - عمق لگن : 180 سانتی متر - رنگ : مشکی - جا مایع

۲۳ %
۲,۸۲۳,۴۰۰ تومان

۲,۱۷۴,۰۱۸ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال سفید

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال سفید
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : کریستال سفید - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 53*123 - جنس بدنه : شیشه - عمق لگن : 180 سانتی متر - رنگ : سفید - جا مایع

۲۳ %
۳,۰۵۱,۶۰۰ تومان

۲,۳۴۹,۷۳۲ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734 توکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734 توکار
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 734 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۳۷۰,۱۰۰ تومان

۱,۰۵۴,۹۷۷ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 733

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 733
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 733 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۳۷۰,۱۰۰ تومان

۱,۰۵۴,۹۷۷ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 711

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 711
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : یک لنگه - مدل : 711 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۰۲۱,۳۰۰ تومان

۷۸۶,۴۰۱ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 812

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 812
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 812 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - عمق لگن : 180 سانتی متر - جا مایع

۲۳ %
۱,۶۵۶,۱۰۰ تومان

۱,۲۷۵,۱۹۷ تومان

سینک  پلاس ظرفشویی استیل البرز مدل 725

سینک پلاس ظرفشویی استیل البرز مدل 725
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 725 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۳۶۴,۱۰۰ تومان

۱,۰۵۰,۳۵۷ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 813

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 813
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 813 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 180 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۲۳ %
۱,۶۵۶,۱۰۰ تومان

۱,۲۷۵,۱۹۷ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 734 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*-120 - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۴۵۷,۳۰۰ تومان

۱,۱۲۲,۱۲۱ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 814

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 814
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 814 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 180 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۲۳ %
۱,۷۶۷,۹۰۰ تومان

۱,۳۶۱,۲۸۳ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 735 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۴۵۷,۳۰۰ تومان

۱,۱۲۲,۱۲۱ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل815

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل815
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 815 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 180 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۲۳ %
۱,۷۶۷,۹۰۰ تومان

۱,۳۶۱,۲۸۳ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 736

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 736
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 736 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 205 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۳ %
۱,۴۵۷,۳۰۰ تومان

۱,۱۲۲,۱۲۱ تومان

سینک استیل کن مدل 437

سینک استیل کن مدل 437
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 437 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 120*50سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۰ %
۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷۹۲,۰۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 438

سینک استیل کن مدل 438
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 438 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 121*52سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۲۰ %
۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷۹۲,۰۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 7033

سینک استیل کن مدل 7033
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : یک و نیم لنگه - مدل : 7033 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق

۲۰ %
۱,۴۷۳,۵۰۰ تومان

۱,۱۷۸,۸۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 7034

سینک استیل کن مدل 7034
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 7034 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق

۲۰ %
۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان

۱,۰۳۰,۴۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 8022P

سینک استیل کن مدل 8022P
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 8022P - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق

۲۰ %
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 8032P

سینک استیل کن مدل 8032P
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 8032P - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق

۲۰ %
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان

سینک استیل کن مدل 8052P

سینک استیل کن مدل 8052P
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لنگه - مدل : 8062P - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 101*52سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق

۲۰ %
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان