۰
سینک ظرفشویی گرانیتی رومانزو مدل 95

سینک ظرفشویی گرانیتی رومانزو مدل 95
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 95 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 0 - جنس بدنه : گرانیت - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۴,۵۳۸,۸۰۰ تومان

۳,۸۵۷,۹۸۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی رومانزو مدل 91

سینک ظرفشویی گرانیتی رومانزو مدل 91
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 91 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 0 - جنس بدنه : گرانیت - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۴,۵۳۸,۸۰۰ تومان

۳,۸۵۷,۹۸۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 86

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 86
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 86 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 86* 51 سانتی متر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۶,۸۰۱,۵۰۰ تومان

۵,۷۸۱,۲۷۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 81

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 81
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 81 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۴,۱۴۵,۰۰۰ تومان

۳,۵۲۳,۲۵۰ تومان

سینک ظرفشویی باکسی توکار رومانزو مدل 77

سینک ظرفشویی باکسی توکار رومانزو مدل 77
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 77 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۴,۰۳۰,۵۰۰ تومان

۳,۴۲۵,۹۲۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 72

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 72
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 72 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 100*50 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۳,۸۴۰,۵۰۰ تومان

۳,۲۶۴,۴۲۵ تومان

سینک ظرفشویی باکسی توکار رومانزو مدل 75

سینک ظرفشویی باکسی توکار رومانزو مدل 75
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 75 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 116*50 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۳,۶۴۸,۵۰۰ تومان

۳,۱۰۱,۲۲۵ تومان

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 40*50

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 40*50
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 76 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*50 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۲,۵۶۱,۷۰۰ تومان

۲,۱۷۷,۴۴۵ تومان

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 40*40

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 40*40
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 76 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*40 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۲,۳۸۴,۹۰۰ تومان

۲,۰۲۷,۱۶۵ تومان

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 34*40

سینک ظرفشویی تک لگنه رومانزو مدل 76 سایز 34*40
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 76 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 34*40 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی - عایق کاری پشت سینک جهت جلوگیری از انتقال صدا - ضخامت ورق 1/5 میلی متر - ضخامت لبه ها 3 میلی متر

۱۵ %
۲,۰۱۶,۳۰۰ تومان

۱,۷۱۳,۸۵۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 64

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 64
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 64 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۲,۶۰۳,۷۰۰ تومان

۲,۲۱۳,۱۴۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 61

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 61
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 61 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۲,۶۰۳,۷۰۰ تومان

۲,۲۱۳,۱۴۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 26

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 26
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 26 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۶۸,۱۰۰ تومان

۱,۵۰۲,۸۸۵ تومان

سینک ظرفشویی روکار رومانزو مدل 33

سینک ظرفشویی روکار رومانزو مدل 33
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 33 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۵۳,۸۰۰ تومان

۱,۴۹۰,۷۳۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار رومانزو مدل 21

سینک ظرفشویی روکار رومانزو مدل 21
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 21 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۵۳,۸۰۰ تومان

۱,۴۹۰,۷۳۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 38

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 38
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 38 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۲۵,۵۰۰ تومان

۱,۴۶۶,۶۷۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 34

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 34
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 34 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۲۵,۵۰۰ تومان

۱,۴۶۶,۶۷۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 22

سینک ظرفشویی توکار رومانزو مدل 22
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 22 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 122 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : سیفون و زیرآب : دارد - نوع سینک فانتزی

۱۵ %
۱,۷۲۵,۵۰۰ تومان

۱,۴۶۶,۶۷۵ تومان

سینک روکار استیل البرز لگن راست مدل 215

سینک روکار استیل البرز لگن راست مدل 215
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 215 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 58*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 16 سانتی متر - رنگ : استیل

۸۷۵,۰۰۰ تومان

سینک روکار استیل البرز لگن چپ مدل 215

سینک روکار استیل البرز لگن چپ مدل 215
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 215 - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 58*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 16 سانتی متر - رنگ : استیل

۸۷۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی کن مدل اسنوا رنگ سفید

سینک ظرفشویی گرانیتی کن مدل اسنوا رنگ سفید
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : گرانت - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*116 سانتیمتر - جنس بدنه : گرانیت - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : مشکی - نوع سیفون : معمولی

۱۰ %
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی کن مدل nera رنگ مشکی

سینک ظرفشویی گرانیتی کن مدل nera رنگ مشکی
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : گرانت - گارانتی : بله - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*116 سانتیمتر - جنس بدنه : گرانیت - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : مشکی - نوع سیفون : معمولی

۱۰ %
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 215 لگن چپ

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 215 لگن چپ
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 215 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان

۹۶۳,۰۵۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200 لگن چپ

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200 لگن چپ
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 200 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۹۷۷,۲۰۰ تومان

۸۳۰,۶۲۰ تومان

سینک توکار استیل کن مدل A4040

سینک توکار استیل کن مدل A4040
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : A4040 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : روکار, توکار - ابعاد : 120*60سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان

سینک توکار استیل کن مدل A3040

سینک توکار استیل کن مدل A3040
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : A4030 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : روکار, توکار - ابعاد : 120*60سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان

سینک توکار استیل کن مدل A6050

سینک توکار استیل کن مدل A6050
لوازم خانگی کن

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : A6050 - گارانتی : دارای 60 ماه ضمانت - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 60*50 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 23 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۰ %
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۱,۰۰۰ تومان

سینک اخوان کد 314

سینک اخوان کد 314
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 314 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

۱,۹۵۵,۵۰۰ تومان

سینک اخوان کد 300

سینک اخوان کد 300
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 300 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با جا مایع و تخته ساطوری شفاف خروجی تخلیه لباسشویی سوراخ نصب شیر

۳,۰۱۴,۵۰۰ تومان

سینک اخوان کد 158

سینک اخوان کد 158
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 158 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی / همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر/ همراه با سیفون و زیرآب / دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر/ دارای بست فلزی

۱,۶۳۰,۱۰۰ تومان

سینک اخوان کد 157

سینک اخوان کد 157
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 157 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر همراه با سیفون و زیرآب دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر دارای بست فلزی

۱,۶۳۰,۱۰۰ تومان

سینک اخوان کد 156

سینک اخوان کد 156
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 156 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر همراه با سیفون و زیرآب دارای لگن عمیق ۱۸ سانتی متر دارای بست فلزی

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سینک اخوان کد 410

سینک اخوان کد 410
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 410 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*71 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 22 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی

۳,۰۶۲,۷۰۰ تومان

سینک اخوان کد 402

سینک اخوان کد 402
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 402 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*60 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با قطعات پلاستیکی جانبی-

۲,۱۵۴,۹۰۰ تومان

سینک اخوان کد 400

سینک اخوان کد 400
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 400 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 40*47/5 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱,۸۰۵,۸۰۰ تومان

سینک اخوان کد 16

سینک اخوان کد 16
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 16 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*138 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - نوع سیفون : معمولی - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینک اخوان کد 14

سینک اخوان کد 14
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 14 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*80 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱,۴۷۷,۰۰۰ تومان

سینک اخوان کد 10

سینک اخوان کد 10
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 10 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سینک اخوان کد 8

سینک اخوان کد 8
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 8 - گارانتی : 10
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور فروش دارای لگن عمیق همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۲,۲۵۴,۵۰۰ تومان

سینک توکار اخوان کد 6

سینک توکار اخوان کد 6
اخوان

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 6
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : همراه با سیفون و زیرآب همراه با قطعات پلاستیکی جانبی همراه با 10 سال گارانتی از تاریخ فاکتور دارای لگن چپ و راست همراه با نوار PU جهت آب بندی بهتر دارای بست فلزی

۱,۹۰۴,۹۰۰ تومان

سینک توکار اخوان کد 4

سینک توکار اخوان کد 4
اخوان

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 4 - گارانتی : 1سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل

۱,۸۲۵,۷۰۰ تومان

سینک توکار استیل البرز مدل 725/50

سینک توکار استیل البرز مدل 725/50
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 725/50 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 50*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۸۱۳,۴۰۰ تومان

۱,۵۴۱,۳۹۰ تومان

سینک ظرفشویی رومانزو مدل 71 روکار

سینک ظرفشویی رومانزو مدل 71 روکار
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 71 - گارانتی : 10سال - کشور سازنده : اسپانیا
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار, توکار - ابعاد : 50*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : ضخامت ورق ها بین 1/2 تا 3 میلی متر - نوار اب بندی - دارای لوازم جانبی

۱۵ %
۵,۷۵۹,۱۰۰ تومان

۴,۸۹۵,۲۳۵ تومان

سینک ظرفشویی رومانزو مدل 83 زیر کورینی

سینک ظرفشویی رومانزو مدل 83 زیر کورینی
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 83 - گارانتی : 10 - کشور سازنده : اسپانیا
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ - نوع نصب : روکار, توکار - ابعاد : 44*74 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : ضخامت ورق ها بین 1/2 تا 3 میلی متر - نوار اب بندی - دارای لوازم جانبی

۱۵ %
۳,۷۶۸,۲۰۰ تومان

۳,۲۰۲,۹۷۰ تومان

سینک رومانزو مدل 79 روکار

سینک رومانزو مدل 79 روکار
رومانزو

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 79 - گارانتی : 10سال - کشور سازنده : اسپانیا
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن وسط - نوع نصب : روکار, توکار - ابعاد : 48*86 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - سایر ویژگی ها : ضخامت ورق ها بین 1/2 تا 3 میلی متر - نوار اب بندی - دارای لوازم جانبی

۱۵ %
۳,۱۵۹,۱۰۰ تومان

۲,۶۸۵,۲۳۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 215 لگن راست

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 215 لگن راست
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 215 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان

۹۶۳,۰۵۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار بدون سیفون استیل البرز مدل 214

سینک ظرفشویی روکار بدون سیفون استیل البرز مدل 214
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 214 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 52*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۹۲۴,۷۰۰ تومان

۷۸۵,۹۹۵ تومان

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200 لگن راست

سینک ظرفشویی توکار با سیفون استیل البرز مدل 200 لگن راست
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 200 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 17 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۹۷۷,۲۰۰ تومان

۸۳۰,۶۲۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال مشکی

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال مشکی
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : کریستال مشکی - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 53*123 - جنس بدنه : شیشه - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : مشکی - جا مایع

۱۵ %
۳,۹۳۷,۸۰۰ تومان

۳,۳۴۷,۱۳۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال سفید

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل کریستال سفید
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : کریستال سفید - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت چپ, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 53*123 - جنس بدنه : شیشه - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : سفید - جا مایع

۱۵ %
۴,۲۵۵,۹۰۰ تومان

۳,۶۱۷,۵۱۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 734

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل توکار 734
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 734 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۹۱۰,۹۰۰ تومان

۱,۶۲۴,۲۶۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 733

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 733
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 733 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : توکار - ابعاد : 52*116 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۹۱۰,۹۰۰ تومان

۱,۶۲۴,۲۶۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 711

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 711
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : یک لگنه - مدل : 711 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۴۲۴,۴۰۰ تومان

۱,۲۱۰,۷۴۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 812

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 812
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 812 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۱۵ %
۲,۳۰۹,۹۰۰ تومان

۱,۹۶۳,۴۱۵ تومان

سینک روکار استیل البرز مدل 725/50

سینک روکار استیل البرز مدل 725/50
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 725/50 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۱,۹۴۸,۹۰۰ تومان

۱,۶۵۶,۵۶۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 813

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 813
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 813 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*100 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۱۵ %
۲,۳۰۹,۹۰۰ تومان

۱,۹۶۳,۴۱۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل روکار 734

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل روکار 734
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 734 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*-120 - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۲,۰۳۲,۶۰۰ تومان

۱,۷۲۷,۷۱۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 814

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 814
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 814 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۱۵ %
۲,۶۳۸,۱۰۰ تومان

۲,۲۴۲,۳۸۵ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 735 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 20 سانتی متر - رنگ : استیل

۱۵ %
۲,۰۳۲,۶۰۰ تومان

۱,۷۲۷,۷۱۰ تومان

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل815

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل815
استیل البرز

مشخصات عمومی نوع : دو لگنه - مدل : 815 - گارانتی : 10سال
مشخصات فنی سمت قرار گیری : لگن سمت راست, لگن وسط - نوع نصب : روکار - ابعاد : 60*120 - جنس بدنه : استیل - عمق لگن : 18 سانتی متر - رنگ : استیل - جا مایع

۱۵ %
۲,۶۳۸,۱۰۰ تومان

۲,۲۴۲,۳۸۵ تومان