۰

شلنگ آتش نشانی

شلنگ آتش نشانی از مهمترین اجزاء لوازم آتش نشانی می باشد. کیفیت شلنگ یکی از موارد مهم در انتخاب شلنگ آتش نشانی می باشد زیرا در صورت معیوب بودن آن عملیات اطفاء حریق را مختل کرده و باعث آسیب به افراد می شود. در هنگام خرید شلنگ باید به طول شلنگ آتش نشانی، فشاری که شلنگ آتش نشانی تحمل می کند و جنس آن توجه کرد. لوله ها اصلی اتش نشانی و شیلنگ ها باید دائما آماده استفاده باشند و باید به نحوی قرار بگیرند که آماده باشند و یا به گونه ای باشند که در برابر آسیب ها محیطی محافظت بشوند و آسیبی به آنها نرسد. شبکه های لوله کشی در مسیر های اصلی باید دارای حداقل قظر 2/5 اینچ و در مسیر های فرعی 1/5 اینچ باشد.