۰
مقایسه
شومینه برقی مدل HVE 50*120

شومینه برقی مدل HVE 50*120

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 50*120 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل BZ 120*70

شومینه برقی مدل BZ 120*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*7 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 100*55

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل BZ 100*70

شومینه برقی مدل BZ 100*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 100*70 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*55

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل BZ 90*70

شومینه برقی مدل BZ 90*70

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*70 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*90

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل M 150*60

شومینه برقی مدل M 150*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 150*60 - وزن : 52 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 132*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل M 120*60

شومینه برقی مدل M 120*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*60 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 102*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل M 90*60

شومینه برقی مدل M 90*60

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*60 - وزن : 48 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000W - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 73*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 250*55

شومینه برقی مدل H 250*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 250*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 230*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 200*55

شومینه برقی مدل H 200*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 200*55 - وزن : 65 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 185*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 190*55

شومینه برقی مدل H 190*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 190*55 - وزن : 60 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 175*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 180*55

شومینه برقی مدل H 180*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 180*55 - وزن : 57 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 165*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 170*55

شومینه برقی مدل H 170*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 170*55 - وزن : 55 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 155*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 160*55

شومینه برقی مدل H 160*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 160*55 - وزن : 55 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماهه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 145*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 150*55

شومینه برقی مدل H 150*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 150*55 - وزن : 52 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 135*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 140*55

شومینه برقی مدل H 140*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 140*55 - وزن : 50 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 125*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 130*55

شومینه برقی مدل H 130*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 130*55 - وزن : 49 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 115*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 120*55

شومینه برقی مدل H 120*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 120*55 - وزن : 48 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 105*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 110*55

شومینه برقی مدل H 110*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 110*55 - وزن : 45 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 95*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 100*55

شومینه برقی مدل H 100*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 100*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000 - گارانتی : 36 ماهه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 85*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 90*55

شومینه برقی مدل H 90*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 90*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 80*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 85*55

شومینه برقی مدل H 85*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 85*55 - وزن : 40 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 65*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 180*55

شومینه برقی مدل H 180*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 180*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 165*47

ناموجود

مقایسه
شومینه برقی مدل H 321*55

شومینه برقی مدل H 321*55

مشخصات فنی نوع : آهنی - نوع سوخت : برقی - ابعاد : 321*55 - وزن : 70 کیلوگرم - توان مصرفی : 2000 w - گارانتی : 36 ماه - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : اندازه باکس 300*47

ناموجود

شومینه برقی

شومینه سازه‌ معماری از جنس آجر، سنگ یا آهن است که جهت روشن کردن آتش و گرمایش محیط به کار می‌رود و جنبه تزئینی نیز دارد. اجزا تشکیل دهنده شومینه عبارتند از آتش دان، دودکش، پایه، فریم دور شومینه، سرستون، میله آهنی و بدنه اصلی. از انواع شومینه می توان به شومینه گازی، برقی، الکلی و هیزمی اشاره کرد. وجود یک شومینه از انواع شومینه هیزمی یا شومینه گازی در قلب خانه، باعث گرمی و ایجاد فضایی صمیمی در خانه می‌شود. با به کار گیری شومینه و انتخاب نوعی از آن‌که از نظر رنگ و اندازه با محیط خانه شما سازگار باشد، می‌تواند حس صفا و صمیمیت را به شما و همه افرادی که به خانه‌تان می‌آیند را القا کند.