۰

شیرآلات آتش نشانی

شیر فلکه آتش نشانی یکی از وسیله های مهم در تجهیزات آتش نشانی به شمار می آید. این شیرها مستقیما به منبع آب متصل هستند و در هنگام حریق آتش نشان ها می توانند با نصب شلنگ آتش نشانی آب مورد نیاز خود را تامین کنند. شیرهای آتش نشانی به دو دسته تقسیم می شوند: شیرآتش نشانی ایستاده (شیر هیدرانت سطحی ) و شیرآتش نشانی زیر زمینی (شیر هیدرانت زیر زمینی). شیرهای ایستاده پر مصرفترین و متداول ترین نوع شیر های آتش نشانی می باشند.