۰

شیرآلات آتش نشانی

تجهیزات آتشنشانی مورد نیاز متعددی برای اطفاء حریق مورد نیاز است که کار گروهی و هماهنگی این اجزا نتیجه مورد نظر ما را بدست می دهد. مهمترین و اصلی ترین این اقلام عبارتند از : مخزن و پمپ آب، شیر فلکه آب جهت کنترل ورودی آب، هیدرانت، کوپلینگ، شیلنگ آتش نشانی و در نهایت نازل که پرتاب کننده آب بر روی آتش می باشد. شیر آلات آتش نشانی از جمله تجهیزات آتش نشانی  هستند که بر روی شبکه اصلی انتقال آب قرار می گیرند. از شیر آتش نشانی به منظور واسط بین شبکه انتقال آب و دیگر تجهیزات آتش نشانی استفاده می شود. هدف اصلی هنگام استفاده از شیر آتش نشانی کنترل آب هنگام استخراج از شبکه انتقال آب می باشد.