۰
مقایسه
شیر فلوتر با توپی 3/4  سیتکو سوپاپ برنجی

شیر فلوتر با توپی 3/4 سیتکو سوپاپ برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : توپی - نوع توپی : فلنچ دار - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 6 بار - سایز : 1/2 الی 2 - سایر ویژگی ها : تحمل دمای بین 0 تا 60 درجه سانتگراد را دارا می باشد.استاندارد ISO 228 BSP.توپ فلوتر سیتکو به وسیله رزوه انتهای میله فلوتر سیتکو بسته شده و به وسیله مهره انتخابی سفت می شود.

ناموجود

مقایسه
شیر فلوتر با توپی سایز 1 سیتکو سوپاپ برنجی

شیر فلوتر با توپی سایز 1 سیتکو سوپاپ برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : توپی - نوع توپی : فلنچ دار - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 6 بار - سایز : 1/2 الی 2 - سایر ویژگی ها : تحمل دمای بین 0 تا 60 درجه سانتگراد را دارا می باشد.استاندارد ISO 228 BSP.توپ فلوتر سیتکو به وسیله رزوه انتهای میله فلوتر سیتکو بسته شده و به وسیله مهره انتخابی سفت می شود.

ناموجود

مقایسه
شیر فلوتر با توپی 1/4-1 سیتکو سوپاپ برنجی

شیر فلوتر با توپی 1/4-1 سیتکو سوپاپ برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : توپی - نوع توپی : فلنچ دار - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 6 بار - سایز : 1/2 الی 2 - سایر ویژگی ها : تحمل دمای بین 0 تا 60 درجه سانتگراد را دارا می باشد.استاندارد ISO 228 BSP.توپ فلوتر سیتکو به وسیله رزوه انتهای میله فلوتر سیتکو بسته شده و به وسیله مهره انتخابی سفت می شود.

ناموجود

مقایسه
شیر فلوتر با توپی 1/2-1 سیتکو سوپاپ برنجی

شیر فلوتر با توپی 1/2-1 سیتکو سوپاپ برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : توپی - نوع توپی : فلنچ دار - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 6 بار - سایز : 1/2 الی 2 - سایر ویژگی ها : تحمل دمای بین 0 تا 60 درجه سانتگراد را دارا می باشد.استاندارد ISO 228 BSP.توپ فلوتر سیتکو به وسیله رزوه انتهای میله فلوتر سیتکو بسته شده و به وسیله مهره انتخابی سفت می شود.

ناموجود

مقایسه
شیر فلوتر با توپی سایز 2 سیتکو سوپاپ برنجی

شیر فلوتر با توپی سایز 2 سیتکو سوپاپ برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : توپی - نوع توپی : فلنچ دار - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 6 بار - سایز : 1/2 الی 2 - سایر ویژگی ها : تحمل دمای بین 0 تا 60 درجه سانتگراد را دارا می باشد.استاندارد ISO 228 BSP.توپ فلوتر سیتکو به وسیله رزوه انتهای میله فلوتر سیتکو بسته شده و به وسیله مهره انتخابی سفت می شود.

ناموجود

مقایسه
شیر سایز 1 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر سایز 1 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر 1/4-1 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر 1/4-1 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر 2/1-1 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر 2/1-1 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر سایز 2 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر سایز 2 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر سایز 3 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر سایز 3 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر سایز 4 سیتکو مدل صافی برنجی

شیر سایز 4 سیتکو مدل صافی برنجی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : صافی - جنس بدنه : برنجی - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : کاربرد آن با آب و روغن/استاندارد ISO 228

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 2 سیتکو مدل فنری

شیر خودکار 2 سیتکو مدل فنری
سیتکو

مشخصات فنی نوع : فنری - نحوه اتصال : دنده مادگی - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - سایز : 3/4 2 1/2-2 - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : فنر آن از فولاد ضد زنگ می باشد و قطعات دیگر فلزی از جنس NBR می باشد. و تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد را می تواند تحمل کند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 1/2-2 سیتکو مدل فنری

شیر خودکار 1/2-2 سیتکو مدل فنری
سیتکو

مشخصات فنی نوع : فنری - نحوه اتصال : دنده مادگی - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - سایز : 3/4 2 1/2-2 - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : فنر آن از فولاد ضد زنگ می باشد و قطعات دیگر فلزی از جنس NBR می باشد. و تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد را می تواند تحمل کند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 1 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 1 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 1/4-1 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 1/4-1 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار  1/2-1 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 1/2-1 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 2 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 2 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 3 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 3 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 1/2-2 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 1/2-2 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر خودکار 4 سیتکو مدل دریچه ایی

شیر خودکار 4 سیتکو مدل دریچه ایی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : دریچه ای - جنس بدنه : برنج - رنگ : طلایی - فشار کاری : 16 بار - سایز : 1/2 الی 4 اینچ - کشور سازنده : چین - سایر ویژگی ها : واشر آن از مواد PTFE است. مقاومت فشاریی آن ها ۶ تا ۱۶ بار می باشد و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد می توانند تحمل کنند. و دارای استاندارد ISO ۲۲۸(BSP) می باشند.

ناموجود

مقایسه
شیر غیرگازی  3/4 سیتکو مدل یکسر رو پیچ

شیر غیرگازی 3/4 سیتکو مدل یکسر رو پیچ
سیتکو

مشخصات فنی نوع : یکسر رو پیچ - جنس بدنه : برنج با پوشش نیکل - جنس شافت : فولاد با پوشش کروم - سایز : 1 - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ۱) قطع و وصل کامل جریان ۲) جلوگیری از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده ۳) تنظیم عبور مقدار مورد نیاز مایعات و گازها ۴) تنظیم و کنترل مقدار و فشار مایعات و گازها ۵) کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار

ناموجود

مقایسه
شیر غیرگازی  1/2 سیتکو مدل یکسر رو پیچ

شیر غیرگازی 1/2 سیتکو مدل یکسر رو پیچ
سیتکو

مشخصات فنی نوع : یکسر رو پیچ - جنس بدنه : برنج با پوشش نیکل - جنس شافت : فولاد با پوشش کروم - سایز : 1 - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : ۱) قطع و وصل کامل جریان ۲) جلوگیری از بازگشت مایعات و گازهای عبور کرده ۳) تنظیم عبور مقدار مورد نیاز مایعات و گازها ۴) تنظیم و کنترل مقدار و فشار مایعات و گازها ۵) کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار

ناموجود

مقایسه
شیر غیر گازی 1/2 سیتکو مدل دسته کلیدی

شیر غیر گازی 1/2 سیتکو مدل دسته کلیدی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : سوپاپی - نوع دسته : ساده - جنس بدنه : کروم -استیل - رنگ : استیل با دسته آبی - فشار کاری : 20 بار - سایز : 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 - سایر ویژگی ها : مقاومت دمایی 0 تا 120 درجه سانتیگراد

ناموجود

مقایسه
شیر غیر گازی 1 سیتکو مدل دسته کلیدی

شیر غیر گازی 1 سیتکو مدل دسته کلیدی
سیتکو

مشخصات فنی نوع : سوپاپی - نوع دسته : ساده - جنس بدنه : کروم -استیل - رنگ : استیل با دسته آبی - فشار کاری : 20 بار - سایز : 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 - سایر ویژگی ها : مقاومت دمایی 0 تا 120 درجه سانتیگراد

ناموجود

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی شاخه ای مهم و گسترده از مجموعه شیرآلات هستند که در صنایع مختلف یا در خطوط اتنقال آب و... استفاده می شوند. این شیر آلات بسته به مصرف خود از خصوصیات ویژه مانند میزان مقاومت، امنیت و... بهره می برند. بنا به کاربرد، مصالحی که در ساخت شیر بکار برده می‌شود، مختلف است. در کارهای ساختمانی شیرهای چدنی، برنزی، برنجی و گاهی استیل (SS) استفاده می‌شود. در کارهای صنعتی مانند، نیروگاهها، کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاهها، کشتی سازی، صنایع دارویی، صنایع غذایی بسته به نوع سیالی که از شیر عبور می‌کند ویا محیطی که شیر در آن قرار دارد، بدنه و دیگر اجزای آنرا از فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد زنگ نزن(Stainless Steel) می سازند. شیرها یا به‌وسیله دست یا عملگر خودکار (Actuator) باز و بست می‌شوند.