شیرآلات و لوازم بهداشتی

مجموعه ای کامل از تمامی شیرآلات مورد استفاده در ساختمان و صنعت و همچنین ملزومات و تجهیزات مربوط به سرویس های بهداشتی مصرفی کاربران که برای عرضه محیا شده است.