۰
شیر حیاطی برنجی آذر نورد

شیر حیاطی برنجی آذر نورد
آذر نورد

مشخصات فنی نوع : پیسوار - نوع دسته : ساده - جنس بدنه : برنج - سایز : 3/4 - کشور سازنده : ایران

۷۰,۰۰۰ تومان

شیر ماشین لباسشویی آذر نورد

شیر ماشین لباسشویی آذر نورد
آذر نورد

مشخصات فنی نوع : پیسوار - جنس بدنه : برنج - رنگ : استیل - سایز : 1/2 - کشور سازنده : ایران

۳۱,۹۴۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۰ %
۲,۹۰۹,۰۰۰ تومان

۲,۶۱۸,۱۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن کروم

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن کروم
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۸ %
۲,۶۲۹,۰۰۰ تومان

۱,۸۹۲,۸۸۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۵۶,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل هلن طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۶,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۸۲۹,۴۰۰ تومان

۱,۴۶۳,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۶۶۹,۴۰۰ تومان

۱,۳۳۵,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۵۶۹,۴۰۰ تومان

۱,۲۵۵,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۶۳۵,۶۰۰ تومان

۱,۳۰۸,۴۸۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۴۷۵,۶۰۰ تومان

۱,۱۸۰,۴۸۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۳۷۵,۶۰۰ تومان

۱,۱۰۰,۴۸۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل ندا طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۵۲,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل بامبو طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۵۱۹,۴۰۰ تومان

۲,۰۱۵,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان سفید طلایی
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۳۷۹,۴۰۰ تومان

۱,۹۰۳,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مرجان سفید
طوفان فلز

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۲۰ %
۲,۲۶۹,۴۰۰ تومان

۱,۸۱۵,۵۲۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس کروم

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس کروم

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - گارانتی : 7سال

۲۸ %
۲,۵۵۰,۵۰۰ تومان

۱,۸۳۶,۳۶۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس سفید

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس سفید

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - گارانتی : 7سال

۲۸ %
۲,۷۲۰,۵۰۰ تومان

۱,۹۵۸,۷۶۰ تومان

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس سفید طلایی

ست شیرالات بهداشتی طوفان مدل الگانس سفید طلایی

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - گارانتی : 7سال

۲۸ %
۲,۸۳۰,۵۰۰ تومان

۲,۰۳۷,۹۶۰ تومان

شیرآلات و لوازم بهداشتی

امروزه با تولید انواع شیرآلات ساختمانی، این امکان برای افراد فراهم می آید تا از بین انواع طرح ها، رنگ ها و جنس ها دست به انتخاب بزنند؛ ولی از آنجایی که این شیرآلات همواره در تماس مستقیم با آب هستند، بهتر است به کیفیت این محصولات و مقاومت آنها در برابر رطوبت توجه زیادی شود.

معیار مهم دیگری که افراد برای خرید انواع شیرآلات ساختمانی خود در نظر میگیرند، قیمت آن هاست؛ که به دلیل تولید انواع شیرآلات لوکس و لاکچری، شیرآلات ارزان، شیرآلات ایرانی و همچنین شیرآلات خارجی، قیمت های متفاوتی هم در بازار وجود دارد که افراد بتوانند با در نظر گرفتن بودجه خود به خرید بپردازند.

 انواع شیرآلات ساختمانی بر اساس جنس

جنس یک محصول بر روی کیفیت، دوام و کارایی و طبیعتا قیمت آن تاثیرگذار است. انواع شیرآلات ساختمانی از نظر جنس عبارتند از:

استیل ضد زنگ: اگر این شیرآلات براق را برای منزل انتخاب کردید، بهتر است دقت کنید برای تمیز کردن آن از ابزار سخت مانند سیم استفاده نکنید، چرا که امکان ایجاد خط و خش روی آن زیاد است.

جنس روی: این شیرآلات به رنگ نقره ای بوده و ترکیبی از روی و مس هستند، به دلیل کیفیت خوبی که دارند بسیار پرطرفدار هستند.

برنزی: این شیرآلات به دلیل داشتن رنگ تیره، زیبایی و جلوه خاصی به آشپزخانه شما می بخشد؛ و تنها مشکل آن است که همواره نیاز به تمیز شدن دارند.

پلاستیکی: این شیرآلات دارای قیمت مناسب و البته کیفیت پایین تری نسبت به سایر انواع شیرآلات ساختمانی می باشند.

مسی: این شیرآلات به دلیل رنگ تیره ای که دارند برای آشپزخانه های کم نور و سینک های کلاسیک بسیار مناسب هستند.

انواع شیرآلات ساختمانی

 

انواع شیرآلات ساختمانی بر اساس نوع عملکرد:

شیرآلات اهرمی

این شیرآلات از پرکاربردترین و پرطرفدارترین انواع شیرآلات ساختمانی محسوب می شوند، با چرخاندن اهرم به سمت چپ و راست دمای آب تغییر کرده و با بالا و پایین بردن اهرم، جریان آب قطع و وصل می شود. در نتیجه به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

شیرآلات دو فلکه ای

این شیرآلات که دارای دو دسته مجزا برای خروج آب سرد و گرم هستند، از دوران قدیم مورد استفاده بوده ولی به دلیل تنوع تولید انواع شیرآلات زیباتر و امروزی تر و همچنین به دلیل نصب سخت تر شیرآلات دو فلکه ای، تقاضا برای این نوع شیرآلات کاهش پیدا کرده است.

 

شیرآلات چشمی

این نوع از شیرآلات با نام های اتوماتیک، سنسور دار و یا مادون قرمز هم خوانده می شوند. نحوه کار آن به این صورت است که با قرار گرفتن دست در زیر سنسورهایی که به کمک نور مادون قرمز فعالیت میکنند، جریان آب وصل و به محض دور شدن دست از زیر سنسور، جریان آب قطع می شود.

بیشترین کاربرد این شیرآلات در بیمارستان ها، مراکز درمانی، فرودگاه و... است که از مصرف زیاد آب و همچنین انتقال بیماری ها جلوگیری کند.

 

شیرآلات پدالی

این شیرآلات به این دلیل که بدون دخالت دست کار میکنند و امکان انتقال مشکلات پوستی را کاهش داده اند؛ بسیار بهداشتی هستند و برای اماکن عمومی مانند هتل، رستوران، مساجد و... انتخاب مناسبی می باشند. بدون نیاز به باتری و انرژی برق کار میکنند و به سرعت جریان آب را قطع کرده که در نتیجه میزان هدر رفت آب را کاهش می دهند.

 

شیرآلات پیسوار

شیرآلات پیسوار، گاه از جنس برنج با آبکاری نیکل و کروم، و گاه از جنس پلاستیک های فشرده ساخته شده و از آنها برای قطع کردن جریان آب، زمانی که شیرهای مخلوط نیاز به تعمیر دارند استفاده می شود. و همچنین یکی از مهمترین کاربردهای آن استفاده برای پر کردن سیفون هاست.