۰
مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل افتاب کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل افتاب کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۲,۳۵۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهتاب سفید کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهتاب سفید کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۹۸۶,۰۰۰ تومان

۱,۹۲۶,۴۲۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهتاب کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهتاب کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۸۲۶,۰۰۰ تومان

۱,۷۷۱,۲۲۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهور طلایی

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهور طلایی
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری

۳ %
۲,۳۴۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۷۲,۷۱۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهور کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهور کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۶۳,۴۶۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل سیروان

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل سیروان
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۲,۱۳۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۷,۰۷۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهان سفید کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهان سفید کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۲,۲۷۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهان کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ماهان کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۲,۱۱۶,۰۰۰ تومان

۲,۰۵۲,۵۲۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ابان

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل ابان
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۴۵۳,۰۰۰ تومان

۱,۴۰۹,۴۱۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهر

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل مهر
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۴۵۳,۰۰۰ تومان

۱,۴۰۹,۴۱۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل البرز سفید کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل البرز سفید کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری

۳ %
۱,۷۳۳,۰۰۰ تومان

۱,۶۸۱,۰۱۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل البرز کروم

ست شیرالات بهداشتی شیبه مدل البرز کروم
شیبه

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج

۳ %
۱,۵۷۳,۰۰۰ تومان

۱,۵۲۵,۸۱۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل ایدا سفید

شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل ایدا سفید

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل سارا سفید

شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل سارا سفید

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۳۷۵,۰۰۰ تومان

۳۱۸,۷۵۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل دریا 2 منظوره

شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل دریا 2 منظوره

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۹۲۶,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل کاسپین

شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل کاسپین

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۹۲۶,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل ساحل

شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل ساحل

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۹۴۵,۸۰۰ تومان

۸۰۳,۹۳۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل مارال

شیر ظرفشویی شاوری طوفان فلز مدل مارال

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۸۴۰,۰۰۰ تومان

۷۱۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل درسا

شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل درسا

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۵۰۴,۰۰۰ تومان

۴۲۸,۴۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی شاوری مدل طوفان فلز پارسا

شیر ظرفشویی شاوری مدل طوفان فلز پارسا

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۴۵۰,۰۰۰ تومان

۳۸۲,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل ایدا

شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل ایدا

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۳۷۵,۰۰۰ تومان

۳۱۸,۷۵۰ تومان

مقایسه
شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل سارا

شیر ظرفشویی طوفان فلز مدل سارا

مشخصات فنی نوع : آشپزخانه - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲۹۷,۵۰۰ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل اریا

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - گارانتی : 7سال

۱۵ %
۹۸۱,۵۰۰ تومان

۸۳۴,۲۷۵ تومان

مقایسه
ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر

ست شیرالات بهداشتی طوفان فلز مدل مهر

مشخصات فنی نوع : ست کامل - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 7سال

۰ %
۸۶۵,۰۰۰ تومان

۸۶۴,۹۹۸ تومان

شیرآلات خانگی

مجموعه شیرآلات خانگی اعم از سرویس های بهداشتی و آشپزخانه را می گویند که هر کدام از آنها انواع، اجناس و مدل های مختلفی را شامل می شوند. استفاده از شیرآلات بادوام و زیبا می تواند مهمترین عامل در تجهیز یک خانه باشد. علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب و عمر طولانی، داشتن یک شیر خوب در دستشویی نشان دهنده سلیقه و ذوق یک طراح هم هست.