۰
مقایسه
شیر توالت KWCمدل متیس سفید

شیر توالت KWCمدل متیس سفید
KWC

مشخصات فنی نوع : توالت - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر توالت KWCمدل متیس مشکی

شیر توالت KWCمدل متیس مشکی
KWC

مشخصات فنی نوع : توالت - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۱۲۹,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمامKWCمدل متیس سفید

شیر حمامKWCمدل متیس سفید
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمامKWCمدل متیس مشکی

شیر حمامKWCمدل متیس مشکی
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۴۱۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۷۳,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر توالت KWCمدل زئوس سفید

شیر توالت KWCمدل زئوس سفید
KWC

مشخصات فنی نوع : توالت - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر توالت KWCمدل زئوس مشکی

شیر توالت KWCمدل زئوس مشکی
KWC

مشخصات فنی نوع : توالت - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۱۲۹,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زو سفید

شیر حمام KWCمدل زو سفید
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زو مشکی

شیر حمام KWCمدل زو مشکی
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۳۰۹,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زئوس سفید

شیر حمام KWCمدل زئوس سفید
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زئوس مشکی

شیر حمام KWCمدل زئوس مشکی
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان

۱,۳۵۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمامKWCمدل متیس کروم

شیر حمامKWCمدل متیس کروم
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر توالت KWCمدل زئوس کروم

شیر توالت KWCمدل زئوس کروم
KWC

مشخصات فنی نوع : توالت - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زئوس کروم

شیر حمام KWCمدل زئوس کروم
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام KWCمدل زو کروم

شیر حمام KWCمدل زو کروم
KWC

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : برنج - پوشش : کروم - گارانتی : 5سال - سایر ویژگیها : دارای 5 سال ضمانت وخدمات پس از فروش در سراسر کشور کاتریج استفاده شده ساخت کشور سوئیس دارای آبکاری با کیفیت بالا دارای بسته بندی مناسب جهت جلوگیری از آسیب به شیرالات

۱۰ %
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی پایه بلند شودر مدل بیزانس طلایی

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل بیزانس طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35/کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۲,۶۴۱,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۸,۹۵۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی پایه بلند شودر مدل بیزانس کروم

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل بیزانس کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35/کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۲,۴۸۱,۰۰۰ تومان

۲,۳۵۶,۹۵۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی ثابت شودر مدل بیزانس طلایی

شیر روشویی ثابت شودر مدل بیزانس طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35/کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۲,۱۷۹,۹۰۰ تومان

۲,۰۷۰,۹۰۵ تومان

مقایسه
شیر روشویی ثابت شودر مدل بیزانس کروم

شیر روشویی ثابت شودر مدل بیزانس کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35/کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۹۵۴,۰۰۰ تومان

۱,۸۵۶,۳۰۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی مشکی طلایی

شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی مشکی طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : آبکاری مدرن(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۷۶۳,۰۰۰ تومان

۱,۶۷۴,۸۵۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی شیری کروم

شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی شیری کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - گارانتی : دارد - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/ کارتریج جو استیک / با ضخامت بیش از 100 میکرون

۵ %
۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان

۱,۶۵۷,۷۵۰ تومان

مقایسه
شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی شیری طلایی

شیر روشویی ثابت شودر مدل تیفانی شیری طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : روشویی - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیکی با ضخامت بیش از 100 میکرون/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۷۶۳,۰۰۰ تومان

۱,۶۷۴,۸۵۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل دانته شیری طلایی

شیر حمام شودر مدل دانته شیری طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان

۹۸۰,۴۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل دانته کروم

شیر حمام شودر مدل دانته کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۹۱۳,۰۰۰ تومان

۸۶۷,۳۵۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل دانته طلایی

شیر حمام شودر مدل دانته طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل پاریس کروم

شیر حمام شودر مدل پاریس کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 40 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۷۱۰,۰۰۰ تومان

۶۷۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل اپال کروم شیری

شیر حمام شودر مدل اپال کروم شیری
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 40 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۷۴۵,۶۰۰ تومان

۷۰۸,۳۲۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل اپال کروم

شیر حمام شودر مدل اپال کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 40 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۶۱۱,۰۰۰ تومان

۵۸۰,۴۵۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل اروپا کروم مات

شیر حمام شودر مدل اروپا کروم مات
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 40 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب

۵ %
۱,۴۷۰,۷۰۰ تومان

۱,۳۹۷,۱۶۵ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل اروپا کروم

شیر حمام شودر مدل اروپا کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 40 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب

۵ %
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

۱,۳۰۶,۲۵۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل اطلس توپلاس کروم

شیر حمام شودر مدل اطلس توپلاس کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 /کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب

۵ %
۵۴۴,۶۰۰ تومان

۵۱۷,۳۷۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل باروک پلاس طلایی

شیر حمام شودر مدل باروک پلاس طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : کلاسیک - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز مغزی: 2/1 اینچ/مغزی سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/ رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۵۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل باروک پلاس طلا مات

شیر حمام شودر مدل باروک پلاس طلا مات
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : کلاسیک - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز مغزی: 2/1 اینچ/مغزی سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا/ رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

۵ %
۱,۳۳۸,۰۰۰ تومان

۱,۲۷۱,۱۰۰ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل بیزانس طلایی

شیر حمام شودر مدل بیزانس طلایی
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 / رسوب­پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/آبکاری مدرن(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۲,۳۰۷,۱۰۰ تومان

۲,۱۹۱,۷۴۵ تومان

مقایسه
شیر حمام شودر مدل بیزانس کروم

شیر حمام شودر مدل بیزانس کروم
شودر

مشخصات فنی نوع : حمام - نوع نصب : روکار - نوع دستگیره : اهرمی - نوع سردوش : ثابت دیواری - جنس : ساختار ارگونومیک - پوشش : PVD - سایر ویژگیها : سایز کارتریج: mm 35 / رسوب­پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/آبکاری مدرن(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان

۱,۹۹۰,۲۵۰ تومان

علم دوش شودر مدل الما سفید کروم

علم دوش شودر مدل الما سفید کروم
شودر

مشخصات فنی ابعاد : 200x300 - جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیکی با ضخامت بیش از 100 میکرون

۵ %
۱,۷۳۵,۱۰۰ تومان

۱,۶۴۸,۳۴۵ تومان

علم دوش شودر مدل الما شیری طلایی

علم دوش شودر مدل الما شیری طلایی
شودر

مشخصات فنی ابعاد : 200x300 - جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیکی با ضخامت بیش از 100 میکرون

۵ %
۲,۰۱۲,۵۰۰ تومان

۱,۹۱۱,۸۷۵ تومان

علم دوش شودر مدل الما شیری کروم

علم دوش شودر مدل الما شیری کروم
شودر

مشخصات فنی ابعاد : 200x300 - جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیکی با ضخامت بیش از 100 میکرون

۵ %
۱,۷۳۵,۱۰۰ تومان

۱,۶۴۸,۳۴۵ تومان

علم دوش شودر مدل الما طلایی

علم دوش شودر مدل الما طلایی
شودر

مشخصات فنی ابعاد : 200x300 - جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/آبکاری مدرن(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۳,۰۴۱,۸۰۰ تومان

۲,۸۸۹,۷۱۰ تومان

علم دوش شودر مدل الما کروم مات

علم دوش شودر مدل الما کروم مات
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش pvd(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۱,۹۵۲,۹۰۰ تومان

۱,۸۵۵,۲۵۵ تومان

علم دوش شودر مدل الما کروم

علم دوش شودر مدل الما کروم
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش pvd(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان

۱,۶۱۸,۸۰۰ تومان

علم دوش شودر مدل الما مشکی طلایی

علم دوش شودر مدل الما مشکی طلایی
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : ABS - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/پوشش pvd(لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا

۵ %
۲,۰۱۲,۵۰۰ تومان

۱,۹۱۱,۸۷۵ تومان

علم دوش شودر مدل بارانیا کروم

علم دوش شودر مدل بارانیا کروم
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : یونیکا - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/نازل­های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب­گیری کم­تر و پاک شوندگی آسان تر

۵ %
۲,۸۶۹,۷۰۰ تومان

۲,۷۲۶,۲۱۵ تومان

علم دوش شودر مدل بالتیک کروم مات

علم دوش شودر مدل بالتیک کروم مات
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : یونیکا - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/نازل­های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب­گیری کم­تر و پاک شوندگی آسان تر

۵ %
۳,۱۴۱,۹۰۰ تومان

۲,۹۸۴,۸۰۵ تومان

 علم دوش شودر مدل بالتیک کروم

علم دوش شودر مدل بالتیک کروم
شودر

مشخصات فنی جنس بدنه : ساختار ارگونومیک - پوشش : یونیکا - تعداد خروجی : 2 - سردوش سیار - گارانتی : دارد - سایر ویژگی ها : رسوب­‌پذیری کم­تر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه/دو منظوره- سردوش ثابت و بدن شوی متحرک/نازل­های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب­گیری کم­تر و پاک شوندگی آسان تر

۵ %
۲,۵۹۴,۴۰۰ تومان

۲,۴۶۴,۶۸۰ تومان