۰
مقایسه
صفحه فیبری پروفیل بر تندیس 350*3*25.4

صفحه فیبری پروفیل بر تندیس 350*3*25.4
تندیس

مشخصات فنی جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 350 میلیمتر - ضخامت صفحه : 25 میلیمتر

۵۳,۸۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری سنگبری تندیس 230*3*22.2

صفحه فیبری سنگبری تندیس 230*3*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : سنگ - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 230 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری استیل بر مینی تندیس 115*1*22.2

صفحه فیبری استیل بر مینی تندیس 115*1*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 1 میلیمتر - قطر صفحه : 115 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری سایش آهن مینی تندیس 115*6*22.2

صفحه فیبری سایش آهن مینی تندیس 115*6*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : آهن - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 6 میلیمتر - قطر صفحه : 115 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری برش آهن  مینی تندیس 115*3*22.2

صفحه فیبری برش آهن مینی تندیس 115*3*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 115 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری استیل بر بزرگ  تندیس 180*1.6*22.2

صفحه فیبری استیل بر بزرگ تندیس 180*1.6*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 1.6 میلیمتر - قطر صفحه : 180 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۱۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبر سایش آهن تندیس 180*6*22.2

صفحه فیبر سایش آهن تندیس 180*6*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 6 میلیمتر - قطر صفحه : 180 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۲۹,۸۰۰ تومان

مقایسه
صفحه فیبری برش آهن تندیس 180*3*22.2

صفحه فیبری برش آهن تندیس 180*3*22.2
تندیس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 180 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۱۵,۸۰۰ تومان

مقایسه
صفحه پروفیل بر رونیکس 355*3*25 مدل RH-3732

صفحه پروفیل بر رونیکس 355*3*25 مدل RH-3732
رونیکس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 335 میلیمتر - ضخامت صفحه : 25 میلیمتر - سایر ویژگی ها : ساخته شده مطابق فرمولاسیون مخصوص رزین / دارای بهترین کیفیت برش با دوام بالا / حداکثر سرعت چرخش 4200 دور در دقیقه / مناسب برای برش انواع پروفیل /

۵۳,۹۰۰ تومان

مقایسه
صفحه برش سنگبر رونیکس 230*3*22 مدل RH-3712

صفحه برش سنگبر رونیکس 230*3*22 مدل RH-3712
رونیکس

مشخصات فنی سازگار با : سنگ - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 3 میلیمتر - قطر صفحه : 230 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۲۹,۹۰۰ تومان

مقایسه
صفحه برش استیل بر رونیکس 180*1.6*22 مدل RH-3742

صفحه برش استیل بر رونیکس 180*1.6*22 مدل RH-3742
رونیکس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 2 میلیمتر - قطر صفحه : 180 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۱۷,۹۰۰ تومان

مقایسه
صفحه برش آهن بر رونیکس 180*3*22 مدل RH-3703

صفحه برش آهن بر رونیکس 180*3*22 مدل RH-3703
رونیکس

مشخصات فنی سازگار با : فلز - جنس : آلیاژ - قطر شفت : 2 میلیمتر - قطر صفحه : 180 میلیمتر - ضخامت صفحه : 22 میلیمتر

۱۶,۹۰۰ تومان