۰

صفحه و ورق های کابینتی

ورق ها و صفحات کابینتی مواد اصلی ساخت بدنه ی کابینت ها هستند. با توسعه و پیشرفت کابینت سازی، امروزه اجناس و روکش های مختلفی برای کابینت ها مطرح است که هریک خصوصیات ویژه ای داشته و برای مصرف های مختلف بهینه شده اند. اصطلاحا گفته می شود آشپزخانه قلب هر خانه است و باید با حساسیت و توجه بیشتری متریال تشکیل دهنده آن را انتخاب کرد که یک صفحه کابینت زیبا و مقاوم و با کیفیت می تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد.